Studenten met een tussenjaar in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Een deel van de leerlingen die aan een studie in het hbo of wo beginnen neemt een tussenjaar. De trendanalyse laat zien dat het aantal studenten met een tussenjaar stijgt tot 2013, daarna is er een daling en in 2016 en 2017 (alleen hbo) weer een stijging. Het studiesucces (bachelorrendement) van studenten met een tussenjaar is in het hbo na 6 jaar gemiddeld lager dan studenten die direct doorgestroomd zijn. Voor studenten in het wo is het verschil veel kleiner.  Naast  deze trends komt verder studiesucces (switch en uitval) aan bod.

Aantal instromers na een tussenjaar in de bachelorfase

Aantal instromers na een tussenjaar in de bachelorfase hbo en wo
hbo tussenjaarwo tussenjaar
201060043107
201163963128
201269063475
201381923731
201458522184
201545141402
201680663198
201788163299

Een tussenjaar is een onderbreking in het volgen van onderwijs, direct na het afronden van havo/vwo of mbo-4 en voor instroom in het hoger onderwijs.

Voor de trend analyse is gekeken naar instroom naar álle onderwijssoorten in het hoger onderwijs. Voor hbo betekent dit: voltijd en deeltijd/duaal, Associate Degree en Bachelor, inclusief onderwijs in de groene sector; vanuit gediplomeerd havo/vwo/mbo-4 bol voltijd. Voor wo instroom betekent dit: doorstroom vanuit vwo naar wo bachelor (voltijd en deeltijd, inclusief onderwijs in de groene sector). Dit is dezelfde definitie als die die door Researchned wordt gebruikt (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/monitor-beleidsmaatregelen-2016-2017).

Voor de analyses van studiesucces is een andere definitie gebruikt dan voor de trend analyse. Er is gekeken naar studiesucces in alleen de voltijd bacheloropleidingen in hbo en wo (inclusief onderwijs in de groene sector). Hiervoor is het ho-instroomcohort van 2010/2011 gebruikt.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (159 bytes)