Studiesucces van studenten met een tussenjaar in het wo

In de volgende grafieken is het studiesucces van studenten die in 2010 in de voltijd wo-bacheloropleidingen zijn ingestroomd in beeld gebracht. Er zijn grafieken voor studiesucces na 6 jaar en voor switch en uitval in het eerste studiejaar.

Het bachelorrendement van directe instromers in het wo verschilt weinig tussen studenten met en zonder tussenjaar. Dit is een ander beeld, dan het beeld na 1 studiejaar: in het eerste jaar switchen studenten met een tussenjaar gemiddeld minder vaak en vallen ze vaker uit dan directe instromers.

Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het wo

Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het wo Instroomcohort 2010, studiesucces 2016
geen diplomadiploma
direct doorgestroomd377218817
tussenjaar5862521

Na 6 jaar heeft 83% van de directe doorstromers het bachelorsdiploma behaald en 81% van de doorstromers na een tussenjaar. Voor de meeste opleidingsrichtingen gaat dit op.

De gerelateerde grafieken tonen het bachelorrendement naar opleidingsrichting en de switch en uitval na het eerste jaar.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (77 bytes)

Gemiddeld aantal jaar tot het behalen van een wo-bachelorsdiploma

Gemiddeld aantal jaar tot het behalen van een wo-bachelorsdiploma Instroomcohort 2010, 6 jaar gevolgd
direct doorgestroomdgapyear
vwo44,1

Er is geen wezenlijk verschil in het gemiddeld aantal jaar om een bachelorsdiploma te halen.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (42 bytes)
Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het wo naar opleidingsrichting Instroomcohort 2010, studiesucces 2016
direct doorgestroomdgapyear
sectoroverstijgend92,23%93,27%
landbouw en natuurlijke omgeving84,96%86,84%
natuur82,42%80,41%
techniek78,68%74,90%
gezondheidszorg88,37%87,57%
economie81,79%79,82%
recht81,44%79,93%
gedrag en maatschappij87,22%83,35%
taal en cultuur79,37%75,48%

De verschillen in bachelorrendement binnen de opleidingsrichtingen zijn klein, maar zijn wel aanwezig. In bijna alle richtingen doen directe doorstromers het iets beter. Uitzonderingen zijn Landbouw en natuurlijke omgeving en Sectoroverstijgend met een iets beter bachelorrendement voor studenten met een tussenjaar.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (304 bytes)
Percentage wo instromers dat na één jaar switcht Instroomcohort 2010, switch 2011
direct doorgestroomdtussenjaar
andere opleiding, zelfde instelling9,50%9,10%
andere opleiding, andere instelling6,70%6,70%
zelfde opleiding, andere instelling0,80%0,80%
hbo-instelling6,40%5,60%

Het grootste gedeelte van de switchers in het wo gaat naar een andere opleiding – ofwel binnen dezelfde instelling, ofwel aan een andere universiteit. Studenten met een tussenjaar switchen gemiddeld minder vaak dan directe instromers. Studenten in het wo met een tussenjaar switchen gemiddeld minder vaak naar een hbo-instelling.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (209 bytes)
Percentage instromers dat in de wo bachelorfase na één jaar uitvalt uit het hoger onderwijs Instroomcohort 2010, uitval 2011
direct doorgestroomdgapyear
vwo3,10%5,20%

Studenten met een tussenjaar vallen vaker na 1 jaar uit het hoger onderwijs dan studenten die direct zijn doorgestroomd.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (48 bytes)