Studiesucces van studenten met een tussenjaar in het hbo

In de volgende grafieken is het studiesucces van studenten die in 2010 in voltijd hbo-bacheloropleidingen zijn ingestroomd in beeld gebracht. Er zijn grafieken voor studiesucces na 6 jaar en voor switch en uitval in het eerste studiejaar.

Het bachelorrendement van directe instromers is in het hbo gemiddeld hoger dan dat van instromers na 1 jaar. Studenten met een tussenjaar switchen gemiddeld minder vaak en vallen vaker uit in het eerste jaar dan directe instromers.

Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het hbo

Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het hbo Instroomcohort 2010, studiesucces 2016
geen diplomadiploma
direct doorgestroomd2422233093
tussenjaar28433162

Na 6 jaar heeft 58% van de directe doorstromers het bachelorsdiploma behaald en 53% van de doorstromers met een tussenjaar.

De gerelateerde grafieken tonen het bachelorrendement naar opleidingsrichting en de switch en uitval na het eerste jaar.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (79 bytes)

Gemiddeld aantal jaar tot het behalen van een hbo-bachelorsdiploma

Gemiddeld aantal jaar tot het behalen van een hbo-bachelorsdiploma Instroomcohort 2010, 6 jaar gevolgd, naar vooropleiding
direct doorgestroomdtussenjaar
mbo4,4226404394,480519481
havo4,7683337654,846778874
vwo4,3821973234,469902913

Er is geen wezenlijk verschil in het gemiddeld aantal jaar om een bachelorsdiploma te halen.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (122 bytes)
Percentage bachelor-gediplomeerden binnen 6 jaar in het hbo naar opleidingsrichting Instroomcohort 2010, studiesucces 2016
direct doorgestroomdgapyear
sectoroverstijgend50,00%66,67%
onderwijs55,49%49,61%
landbouw en natuurlijke omgeving56,92%45,90%
techniek57,63%50,17%
gezondheidszorg69,15%54,98%
economie53,15%48,28%
gedrag en maatschappij60,99%55,37%
taal en cultuur72,25%73,76%

De verschillen in bachelorrendement binnen de opleidingsrichtingen zijn klein, maar wel aanwezig. In bijna alle richtingen doen directe doorstromers het iets beter. De uitzondering is Taal en cultuur, waar bijna geen verschillen in bachelorrendement zijn.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (286 bytes)
Percentage hbo instromers dat na één jaar switcht Instroomcohort 2010, switch 2011
direct doorgestroomdgapyear
andere opleiding, zelfde instelling9,40%6,60%
andere opleiding, andere instelling9,20%8,00%
zelfde opleiding, andere instelling2,00%1,20%
wo-instelling2,30%3,10%

Het grootste gedeelte van de switchers in hbo gaat naar een andere opleiding – ofwel binnen dezelfde instelling, ofwel aan een andere instelling. Studenten met een tussenjaar switchen gemiddeld minder vaak dan directe instromers. Studenten met een tussenjaar in het hbo switchen gemiddeld vaker naar een universiteit.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (205 bytes)
Percentage instromers dat in de hbo bachelorfase na één jaar uitvalt uit het hoger onderwijs Instroomcohort 2010, uitval 2011, naar vooropleiding
direct doorgestroomdtussenjaar
mbo20,10%29,10%
havo11,00%17,50%
vwo4,30%6,80%

Studenten met een tussenjaar vallen vaker na 1 jaar uit het hoger onderwijs dan studenten die direct zijn doorgestroomd. Dit patroon is bij alle vooropleidingen te zien.

DUO: datamart stromen Brontabel als csv (90 bytes)