Doorstroom van mbo naar hbo: selectie in het hbo

Sommige hbo-opleidingen laten niet iedere aanmelding toe. Zij selecteren via centrale selectie (op basis van gemiddeld eindcijfer) of via decentrale selectie.

Directe doorstroom naar voltijd hbo-bachelor: fixus

Directe doorstroom naar voltijd hbo-bachelor: fixus Voor en na instellen fixus, 2009-2016
Voor en nambo instroomhavo instroom
1 jaar voor fixus56,70%56,40%
1 jaar na fixus43,30%43,60%

Uit de vergelijking van opleidingen die eerst geen fixus hadden en later wel, blijkt dat de doorstroomkans van mbo-ers en havisten na het instellen van een fixus gelijk is: 43%

DUO stroomgegevens Brontabel als csv (103 bytes)
Directe doorstroom naar voltijd hbo-bachelor: decentrale selectie Voor en na instellen decentrale selectie, 2010-2016
Voor en nambo instroomhavo instroom
1 jaar voor selectie54,50%53,40%
1 jaar na selectie45,50%46,60%

Uit de vergelijking van opleidingen die decentrale selectie hebben ingesteld blijkt dat hier wel kleine verschillen tussen havisten en mbo-ers bestaan. Opleidingen die (deels) decentraal zijn gaan selecteren (opleidingen kunnen tussen de 10% en 100% decentraal selecteren) trekken naar verhouding iets meer havisten dan mbo-ers.

DUO stroomgegevens Brontabel als csv (109 bytes)