Doorstroom van mbo naar hbo: tussenjaar

Een deel van de mbo 4-gediplomeerden stroomt niet direct aansluitend door in het hbo, maar pas na 1 jaar, een tussenjaar.

Het aandeel studenten dat een tussenjaar neemt is niet zo groot en varieert tussen 5% en 8% van de mbo 4-gediplomeerden. De directe instroom in hbo vanuit mbo 4 is veel groter, zo’n ruim 30 tot 40%.

Het aandeel mbo 4-gediplomeerden dat na een tussenjaar naar het hbo gaat is in 2015 gestegen. De stijging tot 2012 is een anticipatie geweest op de invoering van het studievoorschot.

Ontwikkeling aandeel mbo-studenten met een tussenjaar voor instroom in hbo

Ontwikkeling aandeel mbo-studenten met een tussenjaar voor instroom in hbo Instroom in voltijd hbo-bachelor
PeriodePercentage instroom met tussenjaar
20095,00%
20105,40%
20115,80%
20126,60%
20135,20%
20144,30%
20156,10%

Groepen die relatief vaak een tussenjaar nemen zijn mannen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten zonder hoog opgeleide ouders en studenten uit een huishouden met een laag huishoudinkomen.

DUO: Stroomgegevens Brontabel als csv (128 bytes)