In welke sectoren starten en eindigen bergbeklimmers?

Bergbeklimmers zijn een uitzonderlijke groep leerlingen. Ze volgen hetzelfde onderwijs als de klasgenoten waarmee ze starten op het vo, maar ze eindigen veel hoger.  Naast het niveau en de route, is het interessant om te bekijken of bepaalde onderwijssectoren bovenmatig populair zijn voor bergbeklimmers. Eerst wordt bekeken met welke sectoren en profielen bergbeklimmers hun route veelal starten. Daarbij wordt gekeken naar de profielen van het vmbo-b, vmbo-k en de havo. Het vmbo-gt is niet meegenomen daar het vmbo-t geen profielen kent. Vervolgens worden de eindsectoren en de veranderingen tussen begin- en eindsector belicht. 

Startsector van de bergbeklimmer

De onderstaande interactieve grafieken laten zien welk deel van de leerlingen die in een bepaalde sector zijn begonnen, bergbeklimmer is geworden.

Percentage vmbo-b bergbeklimmers naar sector.

Percentage vmbo-b bergbeklimmers naar sector.
Sector% bergbeklimmers
Techniek11,50563519
Landbouw11,68568634
Zorg en Welzijn17,35542097
Economie23,04548876

De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld vmbo-b cohort per sector. Uit het vmbo-b komen relatief veel bergbeklimmers uit de sectoren economie en zorg & welzijn.

DUO Brontabel als csv (120 bytes)
Percentage vmbo-k bergbeklimmers naar sector.
Sector% bergbeklimmers
Techniek8,39221613
Landbouw6,79635762
Zorg en Welzijn9,79458082
Economie10,9702125

De figuur toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld vmbo-k cohort per profiel. Uit het vmbo-k komen relatief veel bergbeklimmers uit de sectoren economie en zorg & welzijn.

Brontabel als csv (116 bytes)
Percentage havo-bergbeklimmers, naar profiel
Profiel% bergbeklimmers
Natuur en Techniek13,60942131
Natuur en Gezondheid13,47474501
Natuur Techniek en Gezondheid15,3102068
Ecomomie en Maatschappij14,03065224
Cultuur en Maatschappij10,14538692
Economie, Cultuur en Maatschappij17,73296245

De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld havo cohort per profiel. Vanaf de havo komen relatief weinig bergbeklimmers uit het profiel cultuur en maatschappij.

DUO Brontabel als csv (256 bytes)

Eindsector

Naast het startprofiel van de bergbeklimmers is het interessant te kijken in welke richting bergbeklimmers veelal eindigen. De onderstaande grafiek toont per afstudeerriching welk deel van het examencohort bestaat uit bergbeklimmers.

Percentage bergbeklimmers naar mbo-sector. Route van vmbo-b naar mbo4

Percentage bergbeklimmers naar mbo-sector. Route van vmbo-b naar mbo4
Sector% bergbeklimmers
Techniek6,706387132
Landbouw4,859852926
Zorg en Welzijn7,924093791
Economie7,727307981

De figuur toont het percentage bergbeklimmers in het mbo-examencohort 2016 per sector. In het mbo4 zijn de sectoren zorg & welzijn en economie relatief vaak het eindpunt van bergbeklimmers.

DUO Brontabel als csv (120 bytes)
Percentage bergbeklimmers naar hbo-sector. Route van vmbo-k naar hbo bachelor
Sector% bergbeklimmers
Onderwijs5,528300891
Landbouw5,343691149
Techniek6,717510677
Gezondheid4,577498333
Economie4,460732984
Gedrag en Maatschappij9,631833395
Taal en Cultuur6,658595642
Communicatie0

De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het hbo-examencohort 2016 per sector. In het hbo zijn de sectoren gedrag & maatschappij en techniek relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers.

DUO Brontabel als csv (219 bytes)
Percentage bergbeklimmers naar wo-sector. Route van vmbo-gt naar wo-bachelor
Sector% bergbeklimmers
Landbouw0,55962118
Natuurkunde1,094514551
Techniek0,422183842
Gezondheid0,758736412
Economie0,966124496
Rechten5,83432304
Gedrag en Maatschappij2,500179096
Taal en Cultuur3,05375888
Communicatie0,761542123

De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het wo-bachelor examencohort 2016 per sector. In wo-ba zijn de sectoren rechten, gedrag & maatschappij en taal & cultuur relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers. Let wel, dit betreft een zeer kleine groep waardoor verschillen in opeenvolgende examencohorten sneller kunnen voorkomen. 

DUO Brontabel als csv (249 bytes)
Percentage bergbeklimmers (extreme stapelaars), naar wo-sector. Route van havo naar wo-master.
Sector% bergbeklimmers
Onderwijs18,20580475
Landbouw21,27946128
Natuurkunde14,96699448
Techniek13,95722937
Gezondheid8,818875972
Economie22,74468085
Rechten25,57010715
Gedrag en Maatschappij26,67926906
Taal en Cultuur21,54106858
Communicatie15,55555556

De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het wo-master examencohort 2016, per sector. In wo master zijn de sectoren gedrag & maatschappij, rechten, economie en taal & cultuur relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers.

DUO Brontabel als csv (275 bytes)

Begin- versus eindsector

Tot slot is het interessant om te bezien of diegenen die met een bepaald profiel vanuit het vo zijn gestart aan hun gestapelde schoolloopbaan, in een vergelijkbare en aansluitende studierichting (sector) in mbo en/of ho eindigen als bergbeklimmer. De interactieve grafieken hieronder laten zien welk deel van de bergbeklimmers die vanuit een bepaald profiel in het vo zijn gestart, ook is geëindigd met een diploma in een verwante mbo-sector.

Route van vmbo-b naar mbo4; startprofiel versus eindsector

Route van vmbo-b naar mbo4; startprofiel versus eindsector
ProfielEconomieLandbouwTechniekZorg en Welzijn
Economie69,85698570,6443501498,15652993921,34213421
Landbouw27,3494653922,341024214,1812042836,12830613
Techniek29,740134741,58806544858,950914349,720885467
Zorg en Welzijn25,921460561,5673441275,78711677666,72407854

Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het vo is gestart aan de stapelroute, met daarbij (op de y-as) de percentages van de mbo-4 sector waar men als bergbeklimmer eindigt. Er is relatief veel verwante doorstroom, maar ook een flink aandeel dat switcht. Dit is met name het geval in de richting vmbo-landbouw. 

DUO Brontabel als csv (289 bytes)
Route van vmbo-k naar hbo-ba; startprofiel versus eindsector
ProfielCommunicatieEconomieGedrag en MaatschappijGezondheidLandbouwNatuurOnderwijsRectenTaal en CultuurTechniek
Economie046,2088698123,662374824,4635193131,2589413450,085836916,3233190271,0586552223,71959942813,19027182
Landbouw018,6358099924,116930578,40438489618,026796590,1218026813,032886720,121802684,14129110813,39829476
Techniek013,912651964,4124268352,1611886541,7109410180,1350742914,7726249440,3151733456,97883836165,60108059
Zorg en Welzijn011,7100371743,3395291218,77323420,588599752020,167286250,2788104092,6332094182,50929368

De grafiek laat zien welk deel van de bergbeklimmers die vanuit een bepaald profiel in het vo zijn gestart, ook zijn geëindigd in een verwante hbo-sector. Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het vo is gestart, met daarbij (op de y-as) de percentages van de hbo-sector waar men als bergbeklimmer eindigt. Er is enige verwante doorstroom, maar ook een flink aandeel dat switcht. Dit is met name het geval in de richting vmbo-landbouw

In de sectoren techniek en zorg & welzijn is vaak sprake van een verwante doorstroom.

DUO Brontabel als csv (595 bytes)
Route van havo naar wo-ma; startprofiel versus eindsector
ProfielCommunicatieEconomieGedrag en MaatschappijGezondheidLandbouwNatuurOnderwijsRechtenTaal en CultuurTechniek
Cultuur en Maatschappij0,0833159766,89439700148,594042913,2701520521,3955425950,791501770,58321183115,4134555322,703603420,270776921
Ecomomie en Maatschappij0,06984215735,7312473830,297527592,179075291,3968431351,5085905850,12571588218,131023899,9036178240,656516273
Economie, Cultuur en Maatschappij035,2941176532,549019611,1764705880,7843137250,3921568630,39215686322,745098046,6666666670
Natuur en Gezondheid0,06024096410,3012048225,8433734921,957831338,46385542213,283132530,3614457836,0240963864,367469889,337349398
Natuur en Techniek019,197707748,4240687683,0372492842,80802292314,269340970,3438395422,9226361032,63610315246,36103152
Natuur, Techniek en Gezondheid06,971677569,58605664516,122004365,44662309422,875816990,2178649241,742919391,52505446635,51198257

De grafiek laat zien welk deel van de bergbeklimmers, die vanuit een bepaald profiel in het havo zijn gestart, ook zijn geëindigd in een verwante wo-sector. Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het havo de stapelroute is gestart. Op de y-as staan de percentages van de wo-master sector waar men als bergbeklimmer eindigt.

Vanuit de havo is er slechts in geringe mate sprake van verwante doorstroom. Alleen bij het NT en CM profiel lijkt ongeveer de helft door te stromen naar uiteindelijk een verwante examenrichting in het wo-master. Bij de beginprofielen NG en het gemengde NTNG is in het bereikte eindresultaat veel minder directe aansluiting zichtbaar .

Brontabel als csv (959 bytes)