Bergbeklimmers in het onderwijs

Een klein deel van de Nederlandse leerlingen maakt een lange en steile weg omhoog door het onderwijssysteem. Zij beginnen bijvoorbeeld in het vmbo en eindigen op de universiteit, of ze doen examen vmbo-b en belanden uiteindelijk in mbo 4. Er zijn diverse steile stapelroutes mogelijk, maar nog niet eerder was in kaart gebracht hoeveel leerlingen deze aflegden in het Nederlandse onderwijssysteem. Deze thema-analyse is daarom gewijd aan het achterhalen van het profiel van deze leerlingen: de bergbeklimmers.

Wat is een bergbeklimmer?

Een bergbeklimmer is een leerling die, uitgaande van zijn eerste vo-diploma, een veel hoger diploma haalt dan verwacht. Denk hierbij aan een vmbo-b leerling die een mbo 4 diploma haalt, of een havo leerling die een mastergraad van de universiteit behaalt. Er zijn verschillende groepen bergbeklimmers, elk met een ander vo-diploma en hoogst behaalde diploma. We onderscheiden in deze analyse vier mogelijke routes, deze staan in onderstaande tabel weergegeven.

Vier mogelijke routes van de bergbeklimmers

Vier mogelijke routes van de bergbeklimmers
RouteStartFinish (eindigt met minimaal)
1vmbo-bmbo 4
2vmbo-khbo
3vmbo-gtwo bachelor
4havowo master

Voor een periode van twaalf jaar is de schoolloopbaan van bergbeklimmers onderzocht. Zij hebben hun eerste vo-diploma behaald vanaf examenjaar 2004. Meer over de methodes staat op de pagina over de hoeveelheid bergbeklimmers.

Brontabel als csv (114 bytes)

Aangezien over bergbeklimmers nog weinig bekend is, is de focus van de studie beschrijvend: hoeveel bergbeklimmers zijn er, welke route leggen zij af, wie zijn zij en waar eindigen ze? Uit dit beschrijvend onderzoek is het volgende gebleken:

Deze beschrijvende analyses bieden eerste handvatten voor mogelijk verder onderzoek. Meer weten over stapelen op het vo? Kijk eens op deze thema thema-analyse