Hoeveel bergbeklimmers zijn er en uit welke onderwijsniveaus komen ze?

Het aantal bergbeklimmers uit de verschillende routes

De analyses uit deze thema-analyse betreffen de leerlingen die tussen examenjaar 2004 en 1 oktober 2007 hun eerste vo-diploma hebben gehaald. Het totale aandeel leerlingen uit deze cohorten wat vervolgens in 2016 een bergbeklimmer is geworden is hieronder per route aangegeven. Daaronder staat een interactieve staafdiagram waarin alle eindniveaus van deze vier routes staan beschreven. Vervolgens wordt de specifieke ontwikkeling per cohort bekeken met een interactieve lijndiagram.

Aantal & aandeel bergbeklimmers naar route

Aantal & aandeel bergbeklimmers naar route Startcohorten 2004-2007
RouteTotaal cohortenAantal bergbeklimmersAandeel bergbeklimmers
Vmbo-b – mbo4 +113.47218.27316,10%
Vmbo-k – hbo bachelor +103.3619.7659,40%
Vmbo-gt – hbo master/wo bachelor +184.4563.9962,20%
Havo – wo master +140.24517.73912,60%
DUO Brontabel als csv (259 bytes)

Hoogst behaalde diploma per route (2016)

Hoogst behaalde diploma per route (2016) Startcohorten 2003-2006
SchoolsoortProVmbo-bVmbo-kVmbo-gtMbo 1Mbo 2Mbo 3HavoMbo 4VwoHbo ADHbo bachWo bachHbo maWo ma
Vmbo-b026,800,32,130,124,60,114,600,11,4000
Vmbo-k0018,30,10,511,123,40,236,600,39,10,10,10,2
Vmbo-gt00012,40,3410,15,438,90,20,5260,50,31,4
Havo000000021,95,50,90,355,22,11,512,6

De figuur laat onder andere zien dat van de in het vmbo-b gestarte cohorten, ruim 16% uiteindelijk een mbo-4 diploma of hoger heeft behaald. Bij ieder van de vo-startniveaus is de groep bergbeklimmers een klein deel van de totale groep. Uit de figuur is af te leiden dat in geen enkele onderwijssoort meer dan 16% van de leerlingen volgens de hier gehanteerde definitie een bergbeklimmer wordt. De bergbeklimmersroute van het vmbo-gt naar het de universitaire bachelor/hbo master komt het minst vaak voor. Wanneer hier voor een lager eindpunt was gekozen (hbo-bachelor), een stapelroute waar veel vaker over gerapporteerd wordt, zien we dat er een (veel) grotere groep (26%) bergbeklimmer zou zijn. 

DUO Brontabel als csv (353 bytes)

Ontwikkeling van het aantal bergbeklimmers

De grafieken hieronder tonen het aandeel bergbeklimmers per cohort. Alle cohorten zijn gevolgd tot 1 oktober 2016 en gaan maximaal twaalf jaar terug (zie x-as). Hierdoor hebben we van één cohort twaalf jaar lang kunnen volgen of zij het, voor de status van bergbeklimmer benodigde, diploma halen. Dit examencohort uit 2004 wordt weergegeven door de lijn die het langst doorloopt op de x-as. Deze lijn is vaak ook het hoogst qua aandeel bergbeklimmers: dit cohort heeft immers de meeste tijd gehad om het hogere diploma te halen. De overige lijnen geven de cohorten van latere jaren weer. Vergelijkbare figuren zijn er voor de drie andere routes (zie ‘gerelateerde grafieken’).

Route van vmbo-b naar mbo 4

Route van vmbo-b naar mbo 4 Ontwikkeling aandeel bergbeklimmers in opeenvolgende cohorten
JaarVmbo-b 2004Vmbo-b 2005Vmbo-b 2006Vmbo-b 2007Vmbo-b 2008Vmbo-b 2009Vmbo-b 2010Vmbo-b 2011Vmbo-b 2012Vmbo-b 2013
jaar30,5560,5230,4830,3730,3160,2950,3760,3040,3530,261
jaar42,9842,8072,7022,0981,771,8322,0361,81,768
jaar56,8676,296,2245,3395,065,0125,6264,927
jaar610,43310,08110,0039,4398,8539,0788,983
jaar712,80612,55312,46312,03411,43311,549
jaar814,39314,08514,11113,89312,879
jaar915,45115,19215,11114,84
jaar1016,24616,00215,751
jaar1116,84116,443
jaar1217,154

De figuur ‘vmbo-b naar mbo 4’ laat zien dat van de leerlingen die 12 jaar geleden een vmbo-b diploma hebben gehaald, ruim 17 procent op meetmoment 1/10/2016 een mbo 4 diploma heeft gehaald. Ter vergelijking is van het cohort dat zes jaar geleden vmbo-b diploma heeft gehaald een kleine 9 procent bergbeklimmer. Deze figuur maakt ook aannemelijk dat de meeste bergbeklimmers in een periode van 4 tot 8 jaar na het behalen van het vmbo-b diploma hun mbo-4 diploma halen. Wat verder opvalt, is dat de cohorten weinig verschillen in de ontwikkeling van het aandeel bergbeklimmers, aangezien de lijnen dicht bij elkaar liggen. Na twaalf jaar vlakt de stijging af en komen er nog maar weinig bergbeklimmers bij (in het laatste jaar stijgt het percentage met 0,3%). 

DUO Brontabel als csv (592 bytes)
Route van vmbo-k naar hbo-ba Ontwikkeling aandeel bergbeklimmers in opeenvolgende cohorten
JaarVmbo-k 2004Vmbo-k 2005Vmbo-k 2006Vmbo-k 2007Vmbo-k 2008Vmbo-k 2009Vmbo-k 2010
jaar60,3807517820,3910386970,2934758070,2868034130,1546277890,1863755660,065769112
jaar72,499189892,2321792262,0731432011,7244508991,4358294681,373093454
jaar85,7963383024,7494908354,8987884724,2802686514,068183492
jaar98,2023655227,1201629337,3933328326,68360864
jaar109,8873946868,8635437889,195575288
jaar1111,1187621510,24439919
jaar1212,00988334

De figuur ‘vmbo-k naar hbo-ba’ laat zien dat van de leerlingen die twaalf jaar geleden een vmbo-k diploma hebben gehaald, een kleine 12 procent op meetmoment 1/10/2016 een hbo bachelor diploma heeft gehaald. Ter vergelijking is van het cohort dat zeven jaar geleden een vmbo-k diploma heeft gehaald nog geen 2 procent bergbeklimmer. Dat is ook niet zo gek, het is een lange route die via stapelen in het vo minimaal 6, en via stapelen in het mbo minimaal 7 jaar duurt. De lijnen van deze figuur liggen redelijk dicht bij elkaar, wat betekent dat over de verschillende cohorten heen het aandeel vmbo-k gediplomeerden dat een hbo (bachelor) diploma haalt gelijkmatig toeneemt. Ondanks de lange studieduur is het opvallend dat deze route toch wordt afgelegd door gemiddeld bijna 10% van de leerlingen die in het vmbo-k start. De stijgende lijn, die weliswaar aan het eind iets afvlakt laat zelfs na twaalf jaar nog een stijging zien van 0,9%. 

DUO Brontabel als csv (497 bytes)
Route van vmbo-gt naar wo-bachelor Ontwikkeling aandeel bergbeklimmers in opeenvolgende vo-cohorten
JaarVmbo-gt 2004Vmbo-gt 2005Vmbo-gt 2006Vmbo-gt 2007Vmbo-gt 2008Vmbo-gt 2009Vmbo-gt 2010
jaar60,1109953340,1203288990,1233360270,1094882970,1305110320,1051893410,112734864
jaar70,5164680830,5392517330,5826564030,5329807670,5200048940,323818167
jaar81,295700631,0985582821,1653128061,1816472820,750438435
jaar91,9526117881,6890612121,7479692091,406821327
jaar102,5370361982,2461394481,911708417
jaar112,9855479552,344185217
jaar123,089747656

De figuur ‘vmbo-gt naar wo-bachelor’ laat zien dat van de leerlingen die twaalf jaar geleden een vmbo-tl diploma hebben gehaald, ongeveer 3 procent op meetmoment 1/10/2016 een wo bachelor of hbo master diploma heeft gehaald. Het betreft in absolute aantallen een relatief kleine groep. Ter vergelijking is van het cohort dat vijf jaar geleden een vmbo-gt diploma heeft gehaald nog geen 0,5 procent bergbeklimmer. Er is minimaal zes jaar nodig om via hbo-ba  deze route nominaal te volgen. Via het havo duurt de route minimaal zeven jaar. De lijnen van deze figuur liggen redelijk dicht bij elkaar, wat betekent dat over de verschillende cohorten heen het aandeel vmbo-gt gediplomeerden dat een wo bachelor diploma haalt gelijkmatig toeneemt. Wat het meest opvalt aan deze grafiek zijn de relatief lage percentages. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het aannemelijk is dat deze groep na verloop van tijd nog iets groter zal worden.

Ook valt op dat er een ‘knik’ in de data lijkt te zitten in het laatste registratiejaar. Omdat het om een zeer laag aantal leerlingen gaat, zijn dergelijke afwijkingen sneller mogelijk. Dit registratieartefact in het jaar 2016 zal er dan hoogstwaarschijnlijk bij de volgende meting, waarbij gecorrigeerd wordt voor de voorgaande jaren, uit worden gefilterd, waardoor het patroon voor 2016 weer synchroon loopt met de eerdere jaren. De cohorten zijn gevolgd tot 1 oktober 2016. 

DUO Brontabel als csv (505 bytes)
Bergbeklimroute van havo naar wo-master Ontwikkeling aandeel bergbeklimmers in opeenvolgende vo-cohorten.
JaarHavo 2004Havo 2005Havo 2006Havo 2007Havo 2008Havo 2009Havo 2010Havo 2011
jaar50,2496953120,1683062010,1852115690,2294320880,2047003340,1791137760,1754876780,180634944
jaar61,605184151,732393141,8378686421,8651479161,7490218431,7340290221,81337267
jaar74,8155524515,6585705584,8582419154,6939106024,381623614,39996885
jaar88,7809518159,1175531768,1407607927,5739581087,234472573
jaar911,4413959211,6682626710,608348779,711725329
jaar1013,0971136413,4470851112,13563186
jaar1114,1226479614,38727837
jaar1214,6369014

De figuur ‘havo naar wo-ma’ laat zien dat van de leerlingen die twaalf jaar geleden een havo diploma hebben gehaald, ongeveer 15 procent op meetmoment 1/10/2016 is geslaagd voor een wo master diploma. Ter vergelijking is van het cohort dat vijf jaar geleden een havodiploma heeft gehaald nog geen 2 procent bergbeklimmer. Deze route is het snelst in minimaal vijf jaar te volgen (via hbo propedeuse) of in minimaal zes jaar (via vwo). De lijnen van deze figuur liggen dicht bij elkaar, wat betekent dat over de verschillende cohorten heen het aantal havo gediplomeerden dat een wo master diploma haalt gelijkmatig toeneemt. Deze figuur maakt aannemelijk dat de meeste bergbeklimmers ongeveer 6 tot 9 jaar na het behalen van het havodiploma hun wo master diploma halen. Wat opvalt aan deze grafiek zijn de relatief hoge percentages. De figuur toont ook dat er twaalf jaar na behalen van het havodiploma nog steeds bergbeklimmers bij komen, maar dat de stijging wel duidelijk afvlakt (in het laatste jaar stijgt het percentage met 0,5%).

DUO Brontabel als csv (599 bytes)