Jongeren in kwetsbare positie

Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt.

Het is van belang dat partijen die betrokken zijn bij deze overstap deze jongeren goed in beeld hebben en goede afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. In de vervolgaanpak ‘vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ is er specifiek aandacht voor de jongeren in een kwetsbare positie. Op deze plek wordt meer cijfermatige informatie gegeven over de groep jongeren in een kwetsbare positie. De eerste cijfers zijn beschikbaar voor jongeren die vanuit een kwetsbare positie in schooljaar 2015/16 doorstromen naar het mbo in schooljaar 2016/17 of naar de arbeidsmarkt.

Alle cijfers van het meest recente jaar over jongeren in kwetsbare positie zijn te vinden in het JIKP-Portaal inclusief de factsheets naar keuze ROC en/of RMC.