Jongeren in kwetsbare positie in de RMC-regio

In 2020 is RMC-regio 14 Arnhem/Nijmegen opgesplitst in twee regio’s, namelijk Rijk van Nijmegen en Arnhem. Sindsdien bestaat Nederland uit 40 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Binnen de regionale vsv-aanpak is er specifiek aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Op deze plek worden cijfers over jongeren in een kwetsbare positie op basis van de woonplaats per RMC-regio getoond.

Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2021-2022 naar 2022-2023

Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2021-2022 naar 2022-2023 Bepaling 1 oktober
% kwetsbare positie
Oost-Groningen77%
Noord-Groningen-Eemsmond82%
Centraal en Westelijk Groningen77%
Friesland Noord84%
Zuid-West Friesland86%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')67%
Noord- en Midden Drenthe77%
Zuid-Oost Drenthe77%
Zuid-West Drenthe73%
IJssel-Vecht72%
Stedendriehoek71%
Twente75%
Achterhoek69%
Rivierenland73%
Eem en Vallei77%
Noordwest-Veluwe79%
Flevoland74%
Utrecht71%
Gooi en Vechtstreek77%
Agglomeratie Amsterdam80%
West-Friesland82%
Kop van Noord-Holland84%
Noord-Kennemerland75%
Zuid-Kennemerland en IJmond78%
Zuid-Holland-Noord71%
Zuid-Holland-Oost78%
Haaglanden-Westland77%
Rijnmond82%
Zuid-Holland-Zuid76%
Oosterschelde Regio88%
Walcheren76%
Zeeuws-Vlaanderen82%
West-Brabant78%
Midden-Brabant77%
Noord-Oost-Brabant78%
Zuidoost-Brabant72%
Gewest Limburg-Noord78%
Gewest Zuid-Limburg81%
Rijk van Nijmegen79%
Arnhem70%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 5 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 67% tot 88%. 

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2020-2021 naar 2021-2022 Bepaling 1 oktober
RMC-regiojikp
Oost-Groningen84%
Noord-Groningen-Eemsmond83%
Centraal en Westelijk Groningen81%
Friesland Noord81%
Zuid-West Friesland86%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')74%
Noord- en Midden Drenthe78%
Zuid-Oost Drenthe83%
Zuid-West Drenthe77%
IJssel-Vecht76%
Stedendriehoek79%
Twente76%
Achterhoek76%
Rivierenland74%
Eem en Vallei78%
Noordwest-Veluwe76%
Flevoland79%
Utrecht79%
Gooi en Vechtstreek74%
Agglomeratie Amsterdam82%
West-Friesland81%
Kop van Noord-Holland81%
Noord-Kennemerland73%
Zuid-Kennemerland en IJmond80%
Zuid-Holland-Noord75%
Zuid-Holland-Oost76%
Haaglanden-Westland81%
Rijnmond82%
Zuid-Holland-Zuid76%
Oosterschelde Regio83%
Walcheren77%
Zeeuws-Vlaanderen80%
West-Brabant82%
Midden-Brabant78%
Noord-Oost-Brabant80%
Zuidoost-Brabant71%
Gewest Limburg-Noord77%
Gewest Zuid-Limburg81%
Rijk van Nijmegen80%
Arnhem78%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 5 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 71% tot 86%. Het valt op dat Zuid-West Friesland als enige regio een relatief hoog percentage (85% of hoger) heeft. Overige regio's die in voorgaande jaren werden aangemerkt met de aanduiding 'relatief hoog percentage' zijn allemaal onder de 85% gebleven. 

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021 Bepaling 1 oktober
jikp
Oost-Groningen83%
Noord-Groningen-Eemsmond86%
Centraal en Westelijk Groningen80%
Friesland Noord85%
Zuid-West Friesland90%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')84%
Noord- en Midden Drenthe82%
Zuid-Oost Drenthe84%
Zuid-West Drenthe72%
IJssel-Vecht78%
Stedendriehoek83%
Twente81%
Achterhoek80%
Arnhem82%
Rivierenland80%
Eem en Vallei77%
Noordwest-Veluwe81%
Flevoland81%
Utrecht82%
Gooi en Vechtstreek69%
Agglomeratie Amsterdam83%
West-Friesland82%
Kop van Noord-Holland82%
Alkmaar78%
Zuid-Kennemerland en IJmond86%
Zuid-Holland-Noord77%
Zuid-Holland-Oost80%
Haaglanden-Westland84%
Rijnmond85%
Zuid-Holland-Zuid79%
Oosterschelde Regio87%
Walcheren82%
Zeeuwsch-Vlaanderen81%
West-Brabant85%
Midden-Brabant77%
Noord-Oost-Brabant83%
Zuidoost-Brabant76%
Gewest Limburg-Noord77%
Gewest Zuid-Limburg84%
Rijk van Nijmegen86%
Arnhem82%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 5 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 69% tot 90%. Het valt op dat naast enkele noordelijke regio’s en ook Oosterschelde en Rijnmond een relatief hoog percentage (85% of hoger) hebben.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020 Bepaling 1 oktober
RMC-regiojikp
Oost-Groningen85%
Noord-Groningen-Eemsmond86%
Centraal en Westelijk Groningen87%
Friesland Noord84%
Zuid-West Friesland87%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')78%
Noord- en Midden Drenthe80%
Zuid-Oost Drenthe83%
Zuid-West Drenthe75%
IJssel-Vecht76%
Stedendriehoek83%
Twente80%
Achterhoek79%
Arnhem-Nijmegen81%
Rivierenland82%
Eem en Vallei78%
Noordwest-Veluwe79%
Flevoland82%
Utrecht84%
Gooi en Vechtstreek77%
Agglomeratie Amsterdam83%
West-Friesland86%
Kop van Noord-Holland84%
Alkmaar82%
Zuid-Kennemerland en IJmond84%
Zuid-Holland-Noord80%
Zuid-Holland-Oost82%
Haaglanden-Westland87%
Rijnmond84%
Zuid-Holland-Zuid75%
Oosterschelde Regio86%
Walcheren79%
Zeeuwsch-Vlaanderen80%
West-Brabant85%
Midden-Brabant78%
Noord-Oost-Brabant82%
Zuidoost-Brabant77%
Gewest Limburg-Noord80%
Gewest Zuid-Limburg83%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 5 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 75% tot 87%. Het valt op dat zowel enkele zuid-westelijke als enkele noordelijke regio's een hoog percentage (85% of hoger) hebben.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (1.007 bytes)
Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019 Bepaling 1 oktober
RMC-regiojikp
Oost-Groningen85%
Noord-Groningen-Eemsmond80%
Centraal en Westelijk Groningen83%
Friesland Noord85%
Zuid-West Friesland86%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')81%
Noord- en Midden Drenthe78%
Zuid-Oost Drenthe78%
Zuid-West Drenthe79%
IJssel-Vecht77%
Stedendriehoek79%
Twente80%
Achterhoek77%
Arnhem-Nijmegen82%
Rivierenland79%
Eem en Vallei78%
Noordwest-Veluwe78%
Flevoland82%
Utrecht82%
Gooi en Vechtstreek84%
Agglomeratie Amsterdam80%
West-Friesland84%
Kop van Noord-Holland68%
Alkmaar79%
West-Kennemerland85%
Zuid-Holland-Noord83%
Zuid-Holland-Oost82%
Haaglanden-Westland88%
Rijnmond85%
Zuid-Holland-Zuid75%
Oosterschelde Regio84%
Walcheren79%
Zeeuwsch-Vlaanderen81%
West-Brabant84%
Midden-Brabant78%
Noord-Oost-Brabant82%
Zuidoost-Brabant77%
Gewest Limburg-Noord74%
Gewest Zuid-Limburg84%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 5 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 68% tot 88%. Het valt op dat de noordelijke regio's een relatief hoog percentage (85% of hoger) hebben, evenals drie regio's aan de westkust namelijk West-Kennemerland, Rijnmond en Haaglanden/Westland.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (997 bytes)

Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2021-2022 naar 2022-2023

Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2021-2022 naar 2022-2023
rmc_naamaantal
Oost-Groningen403
Noord-Groningen-Eemsmond254
Centraal en Westelijk Groningen693
Friesland Noord800
Zuid-West Friesland368
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')660
Noord- en Midden Drenthe408
Zuid-Oost Drenthe475
Zuid-West Drenthe329
IJssel-Vecht1035
Stedendriehoek1141
Twente1690
Achterhoek809
Rivierenland558
Eem en Vallei1497
Noordwest-Veluwe482
Flevoland1336
Utrecht1732
Gooi en Vechtstreek360
Agglomeratie Amsterdam3393
West-Friesland556
Kop van Noord-Holland449
Noord-Kennemerland666
Zuid-Kennemerland en IJmond729
Zuid-Holland-Noord746
Zuid-Holland-Oost886
Haaglanden-Westland2469
Rijnmond3708
Zuid-Holland-Zuid1080
Oosterschelde Regio421
Walcheren268
Zeeuws-Vlaanderen235
West-Brabant1524
Midden-Brabant912
Noord-Oost-Brabant1453
Zuidoost-Brabant1585
Gewest Limburg-Noord1074
Gewest Zuid-Limburg1384
Rijk van Nijmegen588
Arnhem991

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven. In de RMC's Rijnmond, Agglomeratie Amsterdam en Haaglanden/Westlanden is het aantal jongeren in kwetsbare positie in absolute aantallen het hoogst.

DUO Brontabel als csv (937 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2020-2021 naar 2021-2022
RMC-regioaantal
Achterhoek878
Agglomeratie Amsterdam3442
Arnhem953
Centraal en Westelijk Groningen749
Eem en Vallei1575
Flevoland1390
Friesland Noord810
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')674
Gewest Limburg-Noord998
Gewest Zuid-Limburg1373
Gooi en Vechtstreek378
Haaglanden-Westland2703
IJssel-Vecht1072
Kop van Noord-Holland424
Midden-Brabant929
Noord- en Midden Drenthe471
Noord-Groningen-Eemsmond285
Noord-Kennemerland625
Noord-Oost-Brabant1444
Noordwest-Veluwe506
Oost-Groningen442
Oosterschelde Regio382
Rijk van Nijmegen593
Rijnmond3796
Rivierenland533
Stedendriehoek1196
Twente1661
Utrecht1866
Walcheren261
West-Brabant1520
West-Friesland565
Zeeuws-Vlaanderen225
Zuid-Holland-Noord727
Zuid-Holland-Oost876
Zuid-Holland-Zuid1104
Zuid-Kennemerland en IJmond810
Zuid-Oost Drenthe506
Zuid-West Drenthe307
Zuid-West Friesland362
Zuidoost-Brabant1625

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven.  In de RMC’s Rijnmond, Agglomeratie Amsterdam en Haaglanden/Westlanden is het aantal jongeren in kwetsbare positie in absolute aantallen het hoogst.

DUO Brontabel als csv (934 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021
RMC-regioaantal
Oost-Groningen413
Noord-Groningen-Eemsmond291
Centraal en Westelijk Groningen731
Friesland Noord750
Zuid-West Friesland392
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')672
Noord- en Midden Drenthe517
Zuid-Oost Drenthe464
Zuid-West Drenthe309
IJssel-Vecht1097
Stedendriehoek1293
Twente1701
Achterhoek980
Rivierenland546
Eem en Vallei1483
Noordwest-Veluwe494
Flevoland1368
Utrecht1916
Gooi en Vechtstreek456
Agglomeratie Amsterdam3474
West-Friesland581
Kop van Noord-Holland464
Alkmaar651
Zuid-Kennemerland en IJmond799
Zuid-Holland-Noord737
Zuid-Holland-Oost869
Haaglanden-Westland2595
Rijnmond3685
Zuid-Holland-Zuid1036
Oosterschelde Regio387
Walcheren284
Zeeuwsch-Vlaanderen253
West-Brabant1558
Midden-Brabant893
Noord-Oost-Brabant1482
Zuidoost-Brabant1540
Gewest Limburg-Noord1074
Gewest Zuid-Limburg1260
Rijk van Nijmegen577
Arnhem955

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven.  In de RMC’s Rijnmond, Agglomeratie Amsterdam en Haaglanden/Westlanden is het aantal jongeren in kwetsbare positie in absolute aantallen het hoogst.

DUO Brontabel als csv (926 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020
RMC-regioaantal
Oost-Groningen458
Noord-Groningen-Eemsmond289
Centraal en Westelijk Groningen902
Friesland Noord747
Zuid-West Friesland395
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')647
Noord- en Midden Drenthe447
Zuid-Oost Drenthe479
Zuid-West Drenthe351
IJssel-Vecht1061
Stedendriehoek1255
Twente1788
Achterhoek1038
Arnhem-Nijmegen1765
Rivierenland658
Eem en Vallei1557
Noordwest-Veluwe546
Flevoland1418
Utrecht1972
Gooi en Vechtstreek487
Agglomeratie Amsterdam3539
West-Friesland590
Kop van Noord-Holland464
Alkmaar725
Zuid-Kennemerland en IJmond782
Zuid-Holland-Noord826
Zuid-Holland-Oost881
Haaglanden-Westland2744
Rijnmond3723
Zuid-Holland-Zuid1044
Oosterschelde Regio386
Walcheren295
Zeeuwsch-Vlaanderen261
West-Brabant1563
Midden-Brabant912
Noord-Oost-Brabant1478
Zuidoost-Brabant1503
Gewest Limburg-Noord1088
Gewest Zuid-Limburg1208

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven. In de RMC’s Rijnmond, Agglomeratie Amsterdam en Haaglanden/Westlanden is het aantal jongeren in kwetsbare positie in absolute aantallen het hoogst.

DUO Brontabel als csv (914 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019
RMC-regioaantal
Oost-Groningen419
Noord-Groningen-Eemsmond291
Centraal en Westelijk Groningen862
Friesland Noord690
Zuid-West Friesland326
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')673
Noord- en Midden Drenthe452
Zuid-Oost Drenthe420
Zuid-West Drenthe393
IJssel-Vecht1017
Stedendriehoek1305
Twente1765
Achterhoek1024
Arnhem-Nijmegen1789
Rivierenland592
Eem en Vallei1582
Noordwest-Veluwe535
Flevoland1476
Utrecht2055
Gooi en Vechtstreek526
Agglomeratie Amsterdam3663
West-Friesland627
Kop van Noord-Holland406
Alkmaar733
West-Kennemerland866
Zuid-Holland-Noord803
Zuid-Holland-Oost794
Haaglanden-Westland2900
Rijnmond3948
Zuid-Holland-Zuid1103
Oosterschelde Regio367
Walcheren331
Zeeuwsch-Vlaanderen307
West-Brabant1497
Midden-Brabant876
Noord-Oost-Brabant1559
Zuidoost-Brabant1567
Gewest Limburg-Noord1091
Gewest Zuid-Limburg1228

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven. In de RMC's Rijnmond, Agglomeratie Amsterdam en Haaglanden/Westlanden is het aantal jongeren in kwetsbare positie in absolute aantallen het hoogst.

DUO Brontabel als csv (904 bytes)