Landelijke gegevens over jongeren in kwetsbare positie

Op deze pagina worden de landelijke cijfers getoond over jongeren in een kwetsbare positie. Hieronder is per cohort te zien om hoeveel jongeren het gaat en hoe de leeftijdsverdeling is per onderwijssoort.

Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie

Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2020-2021
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo1123402749590832801193797%
pro6439156717652474580690%
vmbo-bbl2396713831570510621815076%
vso arbeidsmarkt24495312151574232095%
vso vervolgonderwijs53736589241467304957%

In deze tabel is de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie te zien. Dit zijn landelijke cijfers. Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 4 meest recente jaren, zie hieronder.

DUO Brontabel als csv (317 bytes)
Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2019-2020
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo1120412393557937101168297%
pro6930171615582967624190%
vmbo-bbl2557117451624212421922975%
vso arbeidsmarkt25385001701679234993%
vso vervolgonderwijs47326118181489291862%

In deze tabel is de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie te zien. Dit zijn landelijke cijfers. Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 4 meest recente jaren, zie hieronder.

DUO Brontabel als csv (317 bytes)
Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2018-2019
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo1108612069510232511042296%
pro7213179713833353653391%
vmbo-bbl2730617811751213382063176%
vso-arbeidsmarkt27936292051732256692%
vso-vervolgonderwijs51726088911350284955%

In de tabel wordt de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers.  De gegevens van 2016/17-2017/18 zijn niet geheel vergelijkbaar met 2017/18-2018/19 vanwege een andere berekeningswijze van de stroom uit vmbo-BB. Voorheen werd de stroom tussen vmbo-BB met lwoo naar vmbo-BB zonder lwoo gezien als uitstroom. Sinds 2017/18-2018/19 zien we dit niet langer als een aparte stroom.

Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 4 meest recente jaren.

DUO Brontabel als csv (317 bytes)
Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2017-2018
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo19628158044053226921196%
pro6807174312433111609790%
vmbo-bbl2997916971836114992155772%
vso-arbeidsmarkt28675981901780256890%
vso-vervolgonderwijs53245639621287281253%

In de tabel wordt de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers.

De gegevens van 2016/17-2017/18 zijn niet geheel vergelijkbaar met 2017/18-2018/19 vanwege een andere berekeningswijze van de stroom uit vmbo-BB. Voorheen werden de stromen tussen vmbo-BB met lwoo en vmbo-BB zonder lwoo gezien als uitstroom. Sinds 2017/18-2018/19 zien we dit niet langer als een aparte stroom.

Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 4 meest recente jaren.

DUO Brontabel als csv (315 bytes)

Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021

Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021
onderwijspositie 2021tot 18 jaar18 jaar en ouder
mbo194%97%
pro77%99%
vmbo-bb75%92%
vso-arbeidsmarkt89%98%
vso-vervolgonderwijs53%61%

In de figuur is het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) te zien. Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn de gegevens te vinden van de 4 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren uit het praktijkonderwijs tussen 18 en 23 jaar maken bijna allemaal (99%) een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt), terwijl jongeren onder de 18 jaar vanuit dit onderwijs minder vaak deze overstap maken (77%).

DUO Brontabel als csv (152 bytes)
Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020
onderwijspositie 1920tot 18 jaar18 jaar en ouder
mbo195%97%
pro76%99%
vmbo-bbl74%91%
vso-arbeidsmarkt83%99%
vso-vervolgonderwijs55%64%

In de figuur is het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) te zien. Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn de gegevens te vinden van de 4 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren uit het praktijkonderwijs tussen 18 en 23 jaar maken bijna allemaal (99%) een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt), terwijl jongeren onder de 18 jaar vanuit dit onderwijs minder vaak deze overstap maken (76%).

DUO Brontabel als csv (153 bytes)
Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019
onderwijspositie 1819tot 18 jaar18 jaar en ouder
mbo194%96%
pro77%99%
vmbo-bbl74%92%
vso-arbeidsmarkt83%98%
vso-vervolgonderwijs52%61%

In de figuur is het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) te zien. Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn de gegevens te vinden van de 4 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren uit het praktijkonderwijs tussen 18 en 23 jaar maken bijna allemaal (99%) een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt), terwijl jongeren onder de 18 jaar vanuit dit onderwijs minder vaak deze overstap maken (77%).

DUO Brontabel als csv (153 bytes)
Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018
onderwijspositie 1718tot 1818 tot 23
mbo193%96%
pro74%99%
vmbo-bbl71%88%
vso-arbeidsmarkt78%98%
vso-vervolgonderwijs49%61%

In de figuur is het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de gegevens te vinden van de 4 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren uit het praktijkonderwijs tussen 18 en 23 jaar maken bijna allemaal (99%) een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt), terwijl jongeren onder de 18 jaar vanuit dit onderwijs minder vaak deze overstap maken (74%).

DUO Brontabel als csv (141 bytes)