Landelijk beeld van de lerarentekorten in het vo

Als we er van uitgaan dat de enquêtegegevens geen vertekening bevatten in de respons, geven de opgevraagde gegevens een goed beeld van de landelijke situatie rondom de personeelstekorten in het vo. Dit is mogelijk dankzijn de hoge respons: ongeveer 58% vestigingen namen deel aan deze enquête.

De verdeling van de landelijke tekorten in het vo worden gepresenteerd.

Schatting van tekorten in het vo op basis van enquêtegegevens, inclusief verborgen tekorten - Op basis van de enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023

Schatting van tekorten in het vo op basis van enquêtegegevens, inclusief verborgen tekorten - Op basis van de enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 Percentage
Type tekortenPercentage
Regulier openstaand1,70%
Regulier verborgen2,90%
Vervanging openstaand0,60%
Vervanging verborgen5,50%
Totaal5,80%

Het landelijke lerarentekort komt hiermee op 5,8% van de totale werkgelegenheid in fte voor leraren, het tekort voor reguliere banen op 4,6% en het tekort voor langdurige vervangingen op 1,2%. Dit vertaalt zich naar een tekort van ongeveer 3.800 fte op basis van enquêtegegevens, waarvan 80% bestaat uit tekorten aan leraren op reguliere posities.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (153 bytes)