Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

De grootste tekorten bij de reguliere banen vinden we in de grote steden en omliggende gebieden. De tekorten bij langdurige vervanging liggen doorgaans wat lager. Het noorden van Noord-Holland laat geen hoog percentage zien bij de reguliere tekorten maar wel bij de vervangingstekorten. In Flevoland en de Noordoostpolder zien we bij beiden een relatief hoge score.

Al zijn er veel scholen zonder een tekort, is er geen arbeidsmarktregio waar het tekort afwezig is. Bij de totale tekorten springen Almere, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam er duidelijk bovenuit. Ook de omliggende gebieden hebben relatief hoge tekorten. Bij de totale tekorten zien we in brede zin dat in de Randstad de hogere tekorten zitten, maar ook niet alleen daar. Zo is ook Zuid Limburg een gebied met hogere tekorten.

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid Gemeten in oktober 2021, cijfers van deelnemende scholen, exclusief NPO en EHK
arbeidsmarktregiowaarde
Groningen4,80%
Friesland5,40%
Drenthe3,90%
Regio Zwolle6,40%
Twente3,60%
Noord-Holland Noord8,60%
Zaanstreek Waterland10,60%
Zuid-Kennemerland en IJmond12,40%
Groot Amsterdam11,30%
Gooi en Vechtstreek11,20%
Flevoland10,50%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe6,30%
FoodValley7,50%
Amersfoort8,90%
Midden-Utrecht7,30%
Holland Rijnland7,70%
Zuid-Holland Centraal9,50%
Haaglanden8,90%
Midden-Holland7,30%
Rijnmond10,40%
Drechtsteden9,30%
Gorinchem9,90%
Rivierenland7,20%
Rijk van Nijmegen4,50%
Midden-Gelderland6,90%
Achterhoek3,40%
Zeeland5,50%
West-Brabant8,10%
Midden-Brabant5,70%
Noordoost-Brabant6,40%
Zuidoost-Brabant6,00%
Helmond-De Peel5,90%
Noord-Limburg5,00%
Midden-Limburg5,60%
Zuid-Limburg8,50%
Almere16,20%
Amsterdam15,30%
's-Gravenhage16,00%
Rotterdam13,20%
Utrecht7,30%
Centerdata Brontabel als csv (886 bytes)