Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

De grootste tekorten bij de reguliere banen vinden we in de grote steden en omliggende gebieden. De tekorten bij langdurige vervanging liggen doorgaans wat lager.

Al zijn er veel scholen zonder een tekort, is er geen arbeidsmarktregio waar het tekort afwezig is. Bij de totale tekorten zien we in brede zin dat in de Randstad de hogere tekorten zitten, maar ook niet alleen daar. Zo is ook Zuid Limburg een gebied met tekorten.

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid Percentage
arbeidsmarktregiowaarde
Groningen3,50%
Friesland9,10%
Drenthe2,40%
Regio Zwolle3,10%
Twente4,10%
Noord-Holland Noord4,60%
Zaanstreek-Waterland12,00%
Zuid-Kennemerland en IJmond9,40%
Groot Amsterdam12,60%
Gooi en Vechtstreek13,30%
Amsterdam18,70%
Flevoland8,80%
Almere23,80%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe6,40%
FoodValley7,30%
Amersfoort8,60%
Midden-Utrecht9,50%
Utrecht9,00%
Holland Rijnland7,80%
Zuid-Holland Centraal11,90%
Haaglanden11,30%
Midden-Holland6,50%
's-Gravenhage21,80%
Rijnmond13,60%
Drechtsteden11,40%
Gorinchem13,00%
Rotterdam16,60%
Rivierenland9,30%
Rijk van Nijmegen2,60%
Midden-Gelderland4,90%
Achterhoek1,80%
Zeeland4,60%
West-Brabant5,30%
Midden-Brabant7,90%
Noordoost-Brabant6,80%
Zuidoost-Brabant4,90%
Helmond-De Peel5,30%
Noord-Limburg3,60%
Midden-Limburg4,40%
Zuid-Limburg7,30%

Bij de totale tekorten springen Almere, Amsterdam en Den Haag er duidelijk bovenuit. Daarachter volgen de arbeidsmarktregio’s Rotterdam, Rijnmond, Gooi en Vechtstreek en Gorinchem. Utrecht kent tekorten die vergelijkbaar zijn met de omliggende arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Ook de omliggende gebieden hebben relatief hoge tekorten.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (888 bytes)