Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

De grootste tekorten bij de reguliere banen vinden we in de grote steden en omliggende gebieden. De tekorten bij langdurige vervanging liggen doorgaans wat lager.

Al zijn er veel scholen zonder een tekort, is er geen arbeidsmarktregio waar het tekort afwezig is. Bij de totale tekorten springen Almere, Amsterdam en Den Haag er duidelijk bovenuit. Ook de omliggende gebieden hebben relatief hoge tekorten. Bij de totale tekorten zien we in brede zin dat in de Randstad de hogere tekorten zitten, maar ook niet alleen daar. Zo is ook Zuid Limburg een gebied met tekorten.

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

Landelijke tekorten in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid Gemeten in oktober 2022, cijfers van deelnemende scholen, exclusief G5, NPO en EHK
arbeidsmarktregiowaarde
Groningen5,20%
Friesland7,50%
Drenthe4,30%
Regio Zwolle6,10%
Twente4,50%
Noord-Holland Noord8,70%
Zaanstreek-Waterland14,10%
Zuid-Kennemerland en IJmond8,80%
Groot Amsterdam13,70%
Gooi en Vechtstreek12,00%
Amsterdam17,60%
Flevoland9,70%
Almere19,20%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe5,70%
FoodValley7,90%
Amersfoort8,80%
Midden-Utrecht10,30%
Utrecht10,00%
Holland Rijnland8,00%
Zuid-Holland Centraal13,50%
Haaglanden8,60%
Midden-Holland10,00%
's-Gravenhage17,30%
Rijnmond14,00%
Drechtsteden5,50%
Gorinchem8,50%
Rotterdam11,30%
Rivierenland10,70%
Rijk van Nijmegen2,70%
Midden-Gelderland5,10%
Achterhoek2,40%
Zeeland7,60%
West-Brabant5,50%
Midden-Brabant6,30%
Noordoost-Brabant9,00%
Zuidoost-Brabant5,60%
Helmond-De Peel7,10%
Noord-Limburg4,50%
Midden-Limburg8,40%
Zuid-Limburg7,60%
Bron: Personeelstekorten primair onderwijs Brontabel als csv (889 bytes)