Het landelijke beeld van de lerarentekorten

Als we er van uitgaan dat de enquêtegegevens geen vertekening bevatten in de respons dan kunnen de gegevens van de G5 en de rest van Nederland met elkaar gecombineerd worden. Onderzoekstechnisch heeft dit nog wel een bezwaar omdat de enquêtes niet op precies dezelfde manier zijn uitgevoerd. Maar zeker is dat het de gepresenteerde resultaten de werkelijkheid zullen benaderen.

Schatting van tekort in het po op basis van de enquêtegegevens, inclusief verborgen tekorten

Schatting van tekort in het po op basis van de enquêtegegevens, inclusief verborgen tekorten Percentage
TypePercentage
Regulier openstaand1,50%
Regulier verborgen5,20%
Vervanging openstaand1,00%
Vervanging verborgen1,90%
Totaal9,70%

Het landelijke lerarentekort komt hiermee op 9,7% van de totale werkgelegenheid in fte voor leraren, het tekort voor reguliere banen op 6,7% en het tekort voor langdurige vervangingen op 3%.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (141 bytes)