Leeftijdsverdeling universitair personeel

De doorstroming van nieuw en jong wetenschappelijk talent is af te zien aan de leeftijdsverdeling  en verschuivingen daarin bij de verschillende wetenschappelijke functies. De figuur laat de ontwikkeling zien van de leeftijdsgroep tot 40 jaar.  

Universitair personeel

Universitair personeel tot 40 jaar, in % per functiecategorie
Functiecategorie2004200820122016201820192020
Hoogleraar6,14,943,43,13,22,2
UHD12,113,713,915,815,41515
UD36,943,245,951,15252,555
Overig WP65,965,570,572,17272,773,7

De grafiek reflecteert de samenhang tussen de functiecategorieën en senioriteit: hoe hoger de functiecategorie, hoe (gemiddeld) ouder het wetenschappelijk personeel in die categorie. Vooral bij de universitair docenten (UD) is de afgelopen jaren een relatieve toename te zien van jonger personeel, tot 40 jaar.  Het Overig wetenschappelijk personeel is qua leeftijdsopbouw de meest gemengde functiecategorie.

VSNU / WOPI Brontabel als csv (206 bytes)