NWO-middelen naar bestemming

Waaraan geeft NWO zijn middelen uit? De figuur laat de verdeling over verschillende bestemmingscategorieën zien.

NWO-middelen naar bestemming

NWO-middelen naar bestemming in miljoenen euro's
PeriodeApparaatskostenOverige onderzoeksinstellingenNWO-instituten en STWKNAW-institutenUniversiteitenHogescholenTO2sOCW
201551103,9185,8496,431,7
201660,1111,2183,3439,131,5
201762,5136,7167,447935
201872,4115,1177,7608,725,4342
201980,794,2189,616,7521,756,35,2

Het grootste deel van de NWO-middelen gaat naar de universiteiten, met een aandeel dat schommelt tussen 50 en 60% (zie gerelateerde grafiek). In 2020 gaat 20% naar de NWO-instituten. De beheerskosten bedragen 8%. Vanaf 2015 maken ook middelen voor de hogescholen een klein onderdeel uit van de NWO-uitgaven: 6% in 2020.

Het bedrag voor OCW in 2018 betreft een vordering m.b.t. een gewijzigde zienswijze van OCW.

NWO Jaarrekeningen Brontabel als csv (318 bytes)
NWO-middelen naar bestemming (%) In procenten van het totaal
PeriodeApparaatskostenOverige onderzoeksinstellingenNWO-instituten en STWKNAW-institutenUniversiteitenHogescholenTO2sOCW
201551103,9185,8496,431,7
201660,1111,2183,3439,131,5
201762,5136,7167,447935
201872,4115,1177,7608,725,4342
201980,794,2189,616,7521,756,35,2
NWO Jaarrekeningen Brontabel als csv (318 bytes)