KNAW-uitgaven naar kostensoort

Waaraan worden de KNAW-middelen besteed? De figuur laat de verdeling over verschillende kostensoorten zien.

KNAW-uitgaven

KNAW-uitgaven naar kostensoort, in miljoenen euro
Periodepersoneelafschrijvinghuisvestingoverige materi�le lastentoekenningen aan derden
200574,29,68,917,214,9
200672,69,5919,515
200775,99,38,719,813,3
200874,499,722,515,7
200982,87,910,526,814
201086,18,310,722,616,3
201190,99,31124,417,2
201286,29,21223,319,6
201393,39,110,424,420,7
201488,29,310,124,315,6
201583,915,39,622,514,7
201685,612,511,719,69
201790,715,310,920,98,3
201891,814,510,622,47,6
201998,714,811,722,47,9
202099,112,510,8195,1
202110315,810,820,64,4

Van de totale € 155 miljoen aan KNAW-uitgaven in 2021 wordt € 103 miljoen besteed aan personeelslasten. € 11 miljoen gaat op aan huisvesting en € 21 aan overige materiële lasten. €15,8 miljoen wordt besteed aan afschrijvingen. De kleinste post is toekenningen aan derden, met € 4,4 miljoen. 

KNAW Jaarverslagen Brontabel als csv (584 bytes)

KNAW-uitgaven naar kostensoort (%)

KNAW-uitgaven naar kostensoort (%) naar kostensoort, in procenten van het totaal
Periodepersoneelafschrijvinghuisvestingoverige materi�le lastentoekenningen aan derden
200574,29,68,917,214,9
200672,69,5919,515
200775,99,38,719,813,3
200874,499,722,515,7
200982,87,910,526,814
201086,18,310,722,616,3
201190,99,31124,417,2
201286,29,21223,319,6
201393,39,110,424,420,7
201488,29,310,124,315,6
201583,915,39,622,514,7
201685,612,511,719,69
201790,715,310,920,98,3
201891,814,510,622,47,6
201998,714,811,722,47,9
202099,112,510,8195,1
202110315,810,820,64,4

Het merendeel van de KNAW-uitgaven bestaat uit personeelskosten, 67% in 2021. Aan huisvestingslasten besteedde de KNAW ongeveer 7% en aan overige materiele lasten 13%, waaronder administratie- en beheerskosten, inventaris en apparatuur, congressen en subsidies. Afschrijvingen vormden 10% van de bestedingen en Toekenningen aan derden is de kleinste post (3%).  Toekenningen aan derden omvatte voorheen gemiddeld 11% van de jaarlijkse KNAW-uitgaven. Sinds 2013 daalt dit aandeel.

KNAW Jaarverslagen Brontabel als csv (584 bytes)