Stapelen in het voortgezet onderwijs

Geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen ervoor kiezen hun onderwijsloopbaan binnen het vo te vervolgen (met uitzondering van leerlingen met een vwo diploma). Dit wordt stapelen genoemd. Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs stapelt ongeveer 7 á 8%.

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2021

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2021
Periodevmbo basis naar kadervmbo kader naar gtvmbo gemengd naar havovmbo theoretisch naar havohavo naar vwoTotaal
2004-20050,16%0,09%2,95%15,35%3,82%6,17%
2005-20060,12%0,25%3,85%16,32%4,24%6,55%
2006-20070,14%0,17%4,18%17,66%4,77%7,21%
2007-20080,18%0,17%5,67%20,56%4,90%8,40%
2008-20090,19%0,17%5,44%20,80%4,21%8,38%
2009-20100,28%0,25%5,08%20,67%3,93%8,37%
2010-20111,03%0,41%4,90%19,67%3,89%8,19%
2011-20121,80%0,43%4,15%17,54%3,74%7,60%
2012-20131,82%0,47%4,11%16,34%3,86%7,18%
2013-20142,31%0,47%2,83%14,39%3,22%6,51%
2014-20152,41%0,53%3,51%14,97%3,57%6,94%
2015-20162,66%0,61%3,69%16,21%5,10%8,05%
2016-20173,25%0,58%3,54%16,70%5,25%8,33%
2017-20182,89%0,63%3,51%17,22%5,39%8,53%
2018-20192,97%0,44%3,05%16,06%4,92%7,80%
2019-20202,73%0,31%2,95%14,94%4,97%7,40%
2020-20212,59%0,25%3,06%15,73%5,71%7,45%

Er wordt voornamelijk gestapeld na het behalen van een vmbo theoretische leerweg diploma (vmbo-tl). Van de vmbo-tl geslaagden in 2020-2021 stroomden bijna 16% door naar de havo. Leerlingen met een vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg diploma (vmbo-kb) stromen nauwelijks door naar een hoger niveau binnen het vmbo (minder dan 0,5 procent). Over een langere periode is het totaal aandeel gediplomeerden dat stapelt redelijke stabiel rond de 7-9 procent. 

Brontabel als csv (937 bytes)

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht
Periodejongensmeisjes
2020-202115,92%15,53%

Ongeveer 15% van de vmbo-tl gediplomeerden stroomt door naar het havo. De overige leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of volgen (tijdelijk) geen onderwijs. Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder jongens als onder meisjes.

Brontabel als csv (50 bytes)

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht
Periodejongensmeisjes
2020-20216,02%5,44%

Ongeveer 5% van de havo-gediplomeerden, stroomt door naar het vwo. Veruit de meeste havo- gediplomeerden gaan door naar het hbo. Van de havisten stapelen jongens iets vaker dan meisjes.

Brontabel als csv (48 bytes)

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2020

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2020
rmc_naamvmbo-t naar havo
Achterhoek14%
Agglomeratie Amsterdam25%
Alkmaar21%
Arnhem en Nijmegen18%
Centraal en Westelijk Groningen15%
Eem en Vallei17%
Flevoland12%
Friesland Noord17%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')15%
Gewest Limburg-Noord16%
Gewest Zuid-Limburg12%
Gooi en Vechtstreek19%
Haaglanden en Westland17%
IJssel-Vecht16%
Kop van Noord-Holland13%
Midden-Brabant12%
Noord- en Midden Drenthe9%
Noord-Groningen-Eemsmond15%
Noord-Oost-Brabant13%
Noordwest-Veluwe13%
Oosterschelde Regio10%
Oost-Groningen13%
Rijnmond14%
Rivierenland13%
Stedendriehoek18%
Twente12%
Utrecht20%
Walcheren13%
West-Brabant16%
West-Friesland15%
Zeeuwsch-Vlaanderen17%
Zuid-Holland-Noord19%
Zuid-Holland-Oost14%
Zuid-Holland-Zuid13%
Zuid-Kennemerland en IJmond20%
Zuid-Oost Drenthe13%
Zuidoost-Brabant12%
Zuid-West Drenthe9%
Zuid-West Friesland8%

Het aandeel stapelen verschilt tussen RMC regio’s. De percentages voor vmbo-t gediplomeerden lopen uiteen van 8% in Zuid-West Friesland tot 25% in Agglomeratie Amsterdam.

Brontabel als csv (1 kB)
Stapelaars havo naar vwo, per RMC regio in 2020
rmc_naamhavo naar vwo
Achterhoek3%
Agglomeratie Amsterdam8%
Alkmaar6%
Arnhem en Nijmegen7%
Centraal en Westelijk Groningen7%
Eem en Vallei5%
Flevoland4%
Friesland Noord6%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')6%
Gewest Limburg-Noord5%
Gewest Zuid-Limburg3%
Gooi en Vechtstreek11%
Haaglanden en Westland7%
IJssel-Vecht4%
Kop van Noord-Holland5%
Midden-Brabant3%
Noord- en Midden Drenthe4%
Noord-Groningen-Eemsmond6%
Noord-Oost-Brabant6%
Noordwest-Veluwe3%
Oosterschelde Regio3%
Oost-Groningen6%
Rijnmond6%
Rivierenland8%
Stedendriehoek5%
Twente4%
Utrecht8%
Walcheren5%
West-Brabant4%
West-Friesland4%
Zeeuwsch-Vlaanderen8%
Zuid-Holland-Noord7%
Zuid-Holland-Oost4%
Zuid-Holland-Zuid4%
Zuid-Kennemerland en IJmond9%
Zuid-Oost Drenthe5%
Zuidoost-Brabant4%
Zuid-West Drenthe4%
Zuid-West Friesland3%

Ook het aandeel stapelaars van het havo naar vwo is regionaal verspreid. Zo varieert het aandeel van 3% in een aantal regio's tot 11% in Gooi en Vechtstreek.

Brontabel als csv (987 bytes)