Leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs

De leerlingstromen in het voortgezet onderwijs (vo) betreft de in- en uitstroom van leerlingen.   

De eerste grafiek laat de instroom in het voortgezet onderwijs voor de verschillende onderwijstypes zien. In de gerelateerde grafieken is de instroom in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te zien.

In de tweede grafiek is te zien hoe de uitstroom van gediplomeerden met een vmbo-b-diploma eruit ziet. Onder gerelateerde grafieken kunnen de andere onderwijssoorten worden geselecteerd. In de derde grafiek is dezelfde informatie te vinden maar dan voor leerlingen die zonder diploma uitstromen. Tot slot staat in de vierde grafiek de uitstroom van vso-leerlingen, met de uitstroom van pro- en lwoo-leerlingen onder gerelateerde grafieken.    

Instroom in het regulier vo naar herkomst

Instroom in het regulier vo naar herkomst x 1.000
Periodebaosbaoso (3 en 4)vso (3 en 4)lwoooverigbuiten het onderwijs
20121671,20,40,61,80,75,7
2013168,41,30,40,71,80,76,2
2014166,91,10,50,81,60,87,6
2015167,81,20,50,820,89,6
2016167,31,70,50,73,30,911,8
2017164,31,80,50,82,80,811,4

De meeste nieuwe leerlingen in het reguliere vo (ruim 90%) komen uit het basisonderwijs (bao). Als tweede komen leerlingen van buiten het onderwijs. Deze leerlingen waren het jaar voor instroom niet ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Instroom vanuit andere schooltypes dan bao is relatief erg klein. De categorie overig bestaat uit leerlingen afkomstig uit het speciaal onderwijs (cluster 1 en 2) en vso-clusters 1 en 2, leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI), praktijkonderwijs (pro), mbo en ho.

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (290 bytes)
interne links moeten nog toegevoegd worden x 1.000
Periodebaosbaoso (3 en 4)regulier volwoooverigbuiten het onderwijs
20120,80,54,820,90,80,5
20130,70,54,82,20,90,90,5
20140,80,63,82,210,90,4
20150,60,53,51,90,80,70,3
20160,70,63,52,40,90,70,4
20170,70,73,62,60,80,70,4

In bovenstaande grafiek is er een daling te zien in de instroom van leerlingen in het vso. Ruim 40% van de vso-leerlingen uit cluster 3/4 komt uit het so cluster 3/4. Hierin is een lichte afname te zien. De tweede belangrijke herkomstgroep is het reguliere vo. De categorie overig bestaat uit leerlingen afkomstig uit het so en vso-clusters 1 en 2, leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI), pro, mbo en ho.    

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (275 bytes)
Instroom in het pro naar herkomst x 1.000
Periodebaosbaoso (3 en 4)regulier volwoooverigbuiten het onderwijs
20121,63,40,20,310,40,2
20131,83,40,20,210,40,1
20141,93,10,20,20,90,40,2
20151,73,10,20,30,90,40,2
20161,82,90,20,30,90,30,2
20171,82,80,20,20,80,60,2

Ongeveer 45%  van de instromende leerlingen in het pro komt uit het sbao. Verder stromen ook relatief veel leerlingen in vanuit bao en lwoo. Over de tijd is de samenstelling van de instroom vrij stabiel. De categorie overig bestaat uit leerlingen afkomstig uit het vso (clusters 3 en 4), so en vso clusters 1 en 2, leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI) en mbo.

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (275 bytes)
Instroom in het lwoo naar herkomst x 1.000
Periodebaosbaoso (3 en 4)regulier voprooverigbuiten het onderwijs
201221,44,20,32,70,30,20,4
201321,43,90,22,20,20,30,3
201420,93,60,32,30,30,30,3
201520,13,30,32,30,20,20,3
201615,12,60,21,80,20,20,3
201712,520,21,60,20,10,2

De meeste leerlingen die instromen in het lwoo komen uit het bao (70%). Twee andere relatief grote groepen zijn de leerlingen uit het sbao en leerlingen uit het reguliere vo. De samenstelling van de groepen leerlingen is vrij stabiel over deze jaren. De categorie overig bestaat uit leerlingen afkomstig uit het vso (clusters 3 en 4), so en vso-clusters 1 en 2, leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI) en mbo.    

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (282 bytes)

Uitstroom vo

Na een diploma kan een leerling verschillende kanten op. Veel leerlingen kiezen voor een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Sommigen gaan nog verder in het vo, dit is vaak het geval in het vmbo. In de eerste grafiek is te zien hoe de uitstroom na een diploma vmbo-b eruit ziet. Onder 'Gerelateerde grafieken' kunnen de andere onderwijssoorten worden geselecteerd. In de tweede grafiek is dezelfde informatie te vinden maar dan voor leerlingen die zonder een diploma uitstromen.  

Gediplomeerden vmbo-b naar bestemming

Gediplomeerden vmbo-b naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
vo0,3
mbo13,4
overig0,0
onbekend0,5

13.400 leerlingen stroomden vanuit het vmbo-b door naar het mbo.

DUO: 1 Cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (75 bytes)
Gediplomeerden vmbo-k naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
vo0,1
mbo24,3
overig0,0
onbekend0,5

24.300 leerlingen stroomden vanuit het vmbo-k door naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (75 bytes)
Gediplomeerden vmbo-g naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
vo0,3
mbo6,6
overig0,0
onbekend0,1

6.600 leerlingen stroomden vanuit het vmbo-g door naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (74 bytes)
Gediplomeerden vmbo-t naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
vo7,6
mbo31,9
overig0,1
onbekend0,8

31.900 leerlingen stroomden vanuit het vmbo-t door naar het mbo en 7.600 leerlingen stroomden door naar een andere vo-opleiding.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (75 bytes)
Gediplomeerden havo naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
vo2,9
mbo1,6
hbo31,8
overig0,3
onbekend8,8

31.800 leerlingen stroomden vanuit het havo door naar het hbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (84 bytes)
Gediplomeerden vwo naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidinggediplomeerden
hbo3,5
wo23,8
onbekend8,3

23.800 leerlingen stroomden vanuit het vwo door naar het wo en 3.500 leerlingen stroomden door naar het hbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (63 bytes)

Ongediplomeerden vmbo-b naar bestemming

Ongediplomeerden vmbo-b naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo0,6
mbo1,9
overig0,2
onbekend0,4

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 3 en 4 van het vmbo-b. 1.900 leerlingen gaan zonder vmbo-b diploma naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (76 bytes)
Ongediplomeerden vmbo-k naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo1,7
mbo1,2
overig0,2
onbekend0,3

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 3 en 4 van het vmbo-k. 1.700 leerlingen gaan zonder vmbo-k diploma door naar een andere vo-opleiding en 1.200 gaan naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (76 bytes)
Ongediplomeerden vmbo-g naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo0,7
mbo0,3
overig0,1
onbekend0,1

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 3 en 4 van het vmbo-g. 700 leerlingen gaan zonder vmbo-g diploma door naar een andere vo-opleiding en 300 gaan naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (76 bytes)
Ongediplomeerden vmbo-t naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo1,1
mbo1,4
overig0,6
onbekend0,4

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 3 en 4 van het vmbo-t. 1.400 leerlingen gaan zonder vmbo-t diploma door naar het mbo en 1.100 gaan naar een andere vo-opleiding.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (76 bytes)
Ongediplomeerden havo naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo0,2
mbo6,9
hbo0,0
overig2,7
onbekend1,5

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 4 en 5 van het havo. 6.900 leerlingen gaan zonder havo-diploma door naar het mbo.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (85 bytes)
Ongediplomeerden vwo naar bestemming 2022, x 1.000
Type opleidingongediplomeerden
vo5,6
mbo0,3
hbo0,7
wo0,0
overig2,4
onbekend1,3

De uitstroom van ongediplomeerden is gebaseerd op leerjaar 4, 5 en 6 van het vwo. 5.600 leerlingen gaan zonder vwo-diploma door naar een andere vo-opleiding.

DUO: 1 cijfer VO 2022, onderwijsmatrices Brontabel als csv (93 bytes)

Uitstroom uit het vso (3/4) naar bestemming

Uitstroom uit het vso (3/4) naar bestemming x 1.000
Perioderegulier volwooprobvehooveriguit het onderwijs
20110,60,10,22,60,114,4
20120,70,10,22,60,20,34,4
20130,80,10,22,80,20,34,6
20140,80,10,23,20,20,34,8
20150,700,23,30,20,35
20160,700,23,20,20,35,1
20170,800,23,20,20,34,8

Ongeveer de helft van de leerlingen die het vso verlaten stroomt het (bekostigd) onderwijs uit. Vso'ers die doorstromen in het onderwijs, stromen het vaakst door naar beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve). Een klein deel stroomt door naar het reguliere voortgezet onderwijs. Een deel van de leerlingen stroomt door naar lichtere ondersteuning (pro en lwoo). De categorie overig bestaat uit leerlingen die uitstromen naar bao, sbao of (v)so-clusters 1 en 2 en leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI).      

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (290 bytes)
Uitstroom uit het pro naar bestemming x 1.000
Perioderegulier volwoovso 3 en 4bvehooveriguit het onderwijs
20110,10,30,42,600,12,8
20120,10,20,42,500,12,8
20130,10,30,42,400,13
20140,10,20,32,5003
20150,10,20,42,700,13,1
20160,10,20,32,700,13,2
20170,10,20,3300,13,1

Van de leerlingen uit het pro stroomt ongeveer 45% uit het (bekostigd) onderwijs. Ongeveer evenveel van de leerlingen die het pro verlaten stroomt door naar beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve). Een kleiner deel van de pro-leerlingen stroomt door naar regulier vo, lwoo en vso. Deze aantallen zijn vrij stabiel. De categorie overig bestaat uit leerlingen die uitstromen naar bao, sbao of (v)so-clusters 1 en 2 en leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI).      

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (285 bytes)
Uitstroom uit het lwoo naar bestemming x 1.000
Perioderegulier voprovso 3 en 4bvehooveriguit het onderwijs
20111,810,921,400,11,9
20121,810,921,800,11,8
20131,60,90,92200,11,8
201420,90,823,300,11,6
20153,30,90,923,800,11,7
20163,10,90,923,8001,5
20172,90,90,923,4001,5

De meeste leerlingen die het lwoo verlaten stromen door in het onderwijs. Veruit het grootste deel gaat naar het beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve). Hier zit  een lichte toename in over de jaren. Andere bestemmingen zijn regulier vo, pro en vso. Een klein deel verlaat het bekostigd onderwijs. De categorie overig bestaat uit leerlingen die uitstromen naar bao, sbao of (v)so-clusters 1 en 2 en leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI).

DUO: Monitor passend onderwijs Brontabel als csv (287 bytes)