Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2023-2024 zitten bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u een uitsplitsing naar onderwijssoort. Verder wordt er gedetailleerdere informatie  gegeven over de samenstelling van leerlingen die in het vo zijn ingeschreven maar zijn uitbesteed aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en de samenstelling van het vso naar clusters.

Leerlingaantallen in het vo en vso

Leerlingaantallen in het vo en vso
VOVSO
201499195039884
2015100196338550
2016100209637917
201799208137660
201897493837566
201995681237750
202093704637621
202193420137998
202294155838274
202394799439121

Na een jarenlange daling van het aantal leerlingen in het vo, stijgt dit aantal vanaf 2021 licht . Op 1 oktober 2023 volgen 947.994 leerlingen onderwijs in het vo. Daarnaast zaten ruim 39.121 leerlingen in het vso. Het aandeel vso leerlingen staat de afgelopen jaren stabiel op ongeveer 4%. 

DUO: 1 cijfer vo; 1 cijfer WEC Brontabel als csv (202 bytes)
Leerlingenaantallen in het vo naar onderwijssoort
probrugjaar en ongedeeld 3e jaarvmbo-b (3-4)vmbo-k (3-4)vmbo-g (3-4)vmbo-t (3-4)havo (3-5)vwo (3-6)vavo
201529772413565441146064728881882141636401669516179
201629777410514424866109529374870231642231710726532
201729551399482398196040829420857531671291736956824
201829222389051369395906628319855211662531738986669
201929254382441345815659527871824631643051729556347
202029779377794319065447326997770821628661733482801
202129652383590302865282727542740891608651708524498
202229065393915308905400828380741841601241660064986
202328924398800316105517528563763921579871633787165

Het aantal leerlingen is sinds 2021 licht gegroeid na jaren van daling.

DUO: 1 cijfer vo Brontabel als csv (735 bytes)
Vo-leerlingen uitbesteed aan het vavo
VAVO vmboVAVO havoVAVO vwo
2015109435871498
2016122937681535
2017145937171648
2018137336191677
2019133034021615
20206401606555
202175926091130
2022101327621211
2023162138211723

Havo-leerlingen worden het meest uitbesteed aan het vavo, gevolgd door vwo-leerlingen en vmbo-leerlingen. In 2020 is het aantal leerlingen in het vavo gedaald omdat er minder leerlingen niet geslaagd, of voor een deel niet geslaagd zijn voor hun examens. Sinds 2021 is het aantal vavo-leerlingen weer toegenomen. 2023 is het eerste jaar waarin het totaal aantal vavo leerlingen groter is dan voor 2020. 

DUO: 1 cijfer vo Brontabel als csv (239 bytes)
Leerlingen in het vso naar cluster
Cluster 1 en 2Cluster 3 en 4
2014287237012
2015272335827
2016256835349
2017234435316
2018218635380
2019203935711
2020195935662
2021187536123
2022183336441
2023180537316

Meer leerlingen zitten in cluster 3/4 dan in cluster 1/2. Het aantal leerlingen in cluster 1/2 daalt al jaren. Het aantal leerlingen in cluster 3/4 is in 2015 gedaald en tot 2020 stabiel gebleven. Sinds 2021 groeit het aantal leerlingen in cluster 3/4 alweer.
 

DUO: 1 cijfer WEC Brontabel als csv (203 bytes)