Eindexamens voortgezet onderwijs

De eindexamens zijn de afsluiting van het voortgezet onderwijs.

Aan het eind van het laatste schooljaar worden de centrale eindexamens afgenomen. Een combinatie van de resultaten van deze eindexamens en de schoolexamens die door een aantal schooljaren heen worden afgenomen, bepalen of een leerling slaagt voor het voortgezet onderwijs en zijn of haar diploma haalt.

In de eerste grafiek is het slagingspercentage van de leerlingen voor verschillende onderwijssoorten te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn het gemiddelde cijfer voor de centrale examens en het gemiddelde cijfer voor de schoolexamens te vinden. Ook is hier het slagingspercentage te vinden naar sociaaleconomische positie van de leerlingen en de diplomaverdeling naar het opleidingsniveau van ouders.

In de tweede grafiek staat het gemiddelde eindexamencijfer voor het kernvak Nederlands, en onder 'Gerelateerde grafieken' die voor de andere kernvakken Engels en Wiskunde.

Slaagpercentage

Slaagpercentage Per onderwijssoort en totaal
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwototaal
201697,70%95,70%94,10%88,60%91,20%92,70%
201798,10%96,00%92,80%87,20%91,00%91,90%
201897,80%95,20%92,40%87,70%91,50%91,90%
201997,90%95,70%92,90%88,20%90,70%92,00%
202099,50%99,50%99,20%97,50%98,90%98,80%
202199,30%99,00%96,40%90,70%94,00%94,90%

Over de jaren heen wordt het hoogste slaagpercentage gehaald in het vmbo, gevolgd door vwo en havo. In coronajaar 2020 zijn hogere slaagpercentages gehaald. In 2021 daalt het slaagpercentage weer enigszins, maar nog niet tot het niveau van voor 2020. 

DUO Brontabel als csv (433 bytes)
Gemiddeld cijfer voor het centraal examen Per schooltype
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20166,686,356,46,46,52
20176,816,356,376,336,54
20186,76,326,326,346,54
20196,736,356,366,346,51
2020
20216,586,36,286,316,47

In 2020 zijn er in verband met corona geen centraal examens afgelegd. 

DUO Brontabel als csv (263 bytes)
Gemiddeld cijfer schoolexamen Per schooltype
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20166,446,456,516,376,67
20176,436,466,516,366,67
20186,436,446,496,356,67
20196,46,426,466,356,66
20206,56,626,556,526,8
20216,46,46,416,316,65

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen gestegen.

DUO Brontabel als csv (284 bytes)
Slagingspercentage naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2019/2020
OpleidingsniveauVmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Max. mbo-entreeopleiding999910099969798
Mbo niveau 2-4, havo, vwo100999999979899
Hbo- of wo-bachelor10010010099989999
Hbo- of wo-master, doctor10010010099989999
Totaal999910099989999

Het centraal examen is in 2019/2020 vanwege de coronacrisis komen te vervallen. De slaag-zakregeling in dat schooljaar is zo veel mogelijk in stand gehouden, maar op de volgende punten gewijzigd:
- Het eindcijfer van een vak is vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
- De regel dat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen minimaal een 5,5 moet zijn is vervallen.
- Leerlingen mochten maximaal twee (maximaal drie voor vmbo-b en vmbo-k leerlingen) resultaatverbeteringstoetsen maken die voor 50% meetelden voor het eindcijfer.
- Bepalingen over de rekentoets golden niet.

Door deze wijzigingen is het slagingspercentage erg hoog bij alle onderwijssoorten. Hierdoor zijn de verschillen in slagingspercentage, die er meestal bestonden tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en leerlingen met hoogopleide ouders, minimaal. Bij de meeste onderwijssoorten is het verschil in slagingspercentage tussen leerlingen met hoogopgeleide ouders en laagopgeleide ouders 1%-punt. Enkel bij havo en vwo is er een verschil van 2%-punt.

CBS Brontabel als csv (285 bytes)
Slagingspercentage naar huishoudensinkomen 2019/2020
TertielVmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Laagste tertiel99999999969898
Middelste tertiel1001009999979999
Hoogste tertiel10010010099989999
Totaal999910099989999

Het centraal examen is in 2019/2020 vanwege de coronacrisis komen te vervallen. De slaag-zakregeling in dat schooljaar is zo veel mogelijk in stand gehouden, maar op de volgende punten gewijzigd:
- Het eindcijfer van een vak is vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
- De regel dat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen minimaal een 5,5 moet zijn is vervallen.
- Leerlingen mochten maximaal twee (maximaal drie voor vmbo-b en vmbo-k leerlingen) resultaatverbeteringstoetsen maken die voor 50% meetelden voor het eindcijfer.
- Bepalingen over de rekentoets golden niet.

Door deze wijzigingen is het slagingspercentage erg hoog bij alle onderwijssoorten. Hierdoor zijn de verschillen in slagingspercentage, die er meestal waren tussen leerlingen wonende in huishoudens met een hoog inkomen en leerlingen uit huishoudens met een laag inkomen, minimaal. Bij de meeste onderwijssoorten is het verschil in slagingspercentage tussen leerlingen uit een huishouden met een hoog inkomen en leerlingen uit een huishouden met een laag inkomen 1%-punt. Enkel bij havo is er een verschil van 2%-punt.

CBS Brontabel als csv (204 bytes)
Verdeling van geslaagden naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2019/2020
OpleidingsniveauVmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwo
Max. mbo-entreeopleiding2124426196
Mbo niveau 2-4, havo, vwo12195292411
Hbo- of wo-bachelor4103253423
Hbo- of wo-master, doctor.42173244
Totaal9144252820

Kinderen van hoogopleide ouders halen in het algemeen vaker een diploma van een hoger niveau (havo of vwo) dan kinderen van laagopgeleide ouders. Van de geslaagden met de hoogstopgeleide ouders haalde 76% een havo- of vwo-diploma. Bij de geslaagden met de laagstopgeleide ouders was dit 51%-punt lager, namelijk 25%. Van de geslaagden met ouders met het laagste opleidingsniveau haalde 45% een diploma in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vmbo-b of vmbo-k) tegen ongeveer 4% van de geslaagden met de hoogst opgeleide ouders.

CBS Brontabel als csv (244 bytes)

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20166,536,356,426,346,43
20176,616,376,376,366,46
20186,556,336,46,326,47
20196,546,376,426,316,48
20206,446,536,566,56,76
20216,536,426,386,36,56

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde eindexamencijfers voor het vak Nederlands gestegen, behalve bij vmbo-b. In 2021 zijn de gemiddelde cijfers voor Nederlands weer teruggedaald naar ongeveer het niveau voor de coronacrisis. 

DUO Brontabel als csv (285 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Engels, per onderwijssoort
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20166,836,556,696,767,01
201776,666,766,797,03
20186,946,636,676,87,04
20196,936,626,676,767,02
20206,676,756,736,737,07
20216,966,716,746,947,04

In vergelijking met het coronajaar 2020 is het gemiddelde cijfer voor Engels gestegen in 2021 in  vmbo-bb en ophavo. Bij vmbo-kb en vwo is een lichte daling te zien en op vmbo gt is het cijfer bijna gelijk gebleven. 

DUO Brontabel als csv (286 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Wiskunde, per onderwijssoort
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20166,836,376,566,526,88
20176,716,236,56,386,94
20186,66,246,576,426,87
20196,646,196,476,456,87
20206,496,186,56,446,82
20216,465,866,296,366,79

In de afgelopen jaren daalt over het algemeen het gemiddelde eindexamencijfer voor het vak wiskunde. Ook in 2021 is het gemiddelde cijfer gedaald.

DUO Brontabel als csv (286 bytes)