Eindexamens voortgezet onderwijs

Slagingspercentages en gemiddelde eindcijfers

Aan het eind van het laatste schooljaar worden de centrale eindexamens afgenomen. Een combinatie van de resultaten van deze eindexamens en de schoolexamens die door een aantal schooljaren heen worden afgenomen, bepalen of een leerling een diploma haalt.

In de eerste grafiek staan de slagingspercentages van de leerlingen van verschillende onderwijssoorten. Onder 'Gerelateerde grafieken' staan de gemiddelde cijfers voor de centrale examens en de gemiddelde cijfers voor de schoolexamens. Hier staan ook de slagingspercentages naar sociaal-economische positie van leerlingen en de diplomaverdeling naar het opleidingsniveau van ouders.

In de tweede grafiek staat het gemiddelde eindexamencijfer voor het kernvak Nederlands, en onder 'Gerelateerde grafieken' voor de andere kernvakken Engels en Wiskunde.

Slagingspercentage

Slagingspercentage Per onderwijssoort en totaal
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwototaal
201897.8%95.2%89.6%92.9%87.7%91.5%91.9%
201997.9%95.7%89.9%93.3%88.2%90.7%92.0%
202099.5%99.5%99.6%99.2%97.5%98.9%98.8%
202199.3%99.0%97.2%96.3%90.7%94.0%94.9%
202299.0%98.9%96.9%95.6%90.5%92.8%94.4%
202396.1%94.1%90.2%91.5%84.2%88.6%89.4%

Over de jaren heen wordt het hoogste slagingspercentage gehaald in het vmbo, gevolgd door vwo en havo. In coronajaar 2020 zijn hogere slagingspercentages gehaald. In 2021 en 2022 daalt het slagingspercentage weer enigszins, maar nog niet tot het niveau van voor 2020. 2023 is het eerste jaar waarin leerlingen hun eindexamens deden, zonder de corona maatregelen. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in het slagingspercentage van 2023. Die is kleiner bij alle onderwijssoorten dan in de jaren voor 2020.

DUO Brontabel als csv (335 bytes)
Gemiddeld cijfer voor het centraal examen Per schooltype
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwo
20186,76,326,166,356,346,54
20196,736,356,196,396,346,51
20216,586,36,216,36,316,47
20226,556,36,186,256,256,41
20236,596,376,266,426,356,54

In 2020 zijn er in verband met corona geen centraal examens afgelegd. Na corona (2021-2022) zijn de gemiddelde centrale eindexamencijfers binnen alle onderwijssoorten lager dan voor corona (2019). In 2023 zijn de gemiddelde centrale eindexamencijfers gestegen naar het niveau van 2018 voor alle onderwijssoorten behalve bij vmbo-b.

DUO Brontabel als csv (216 bytes)
Gemiddeld cijfer schoolexamen Per schooltype
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwo
20186,436,446,466,496,356,67
20196,46,426,466,466,356,66
20206,56,626,636,546,526,8
20216,46,46,436,46,316,65
20226,386,376,416,366,266,6
20236,386,46,436,396,296,6

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen gestegen, terwijl in de jaren na corona (2021-2023) deze juist zijn gedaald naar een lager niveau dan het niveau voor de coronapandemie.

DUO Brontabel als csv (247 bytes)
Slagingspercentage naar opleidingsniveau ouders 2021/2022
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Max. mbo-entreeopleiding99999593848493
Mbo2-4, havo, vwo99999795899095
Hbo- of wo-bachelor99999897929394
Hbo- of wo-master, doctor100999997939495
Totaal99999796919394

Bij vmbo-b/k/g is het verschil in slagingspercentage tussen leerlingen met hoogopgeleide ouders en laagopgeleide ouders hooguit 1%-punt. Bij de hogere onderwijssoorten is echter duidelijk te zien dat hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders is, des te hoger het slagingspercentage is. Bij vmbo-t is dit verschil 4%-punt. Bij havo en vwo is dit verschil respectievelijk 9%-punt en 10%-punt.
 

CBS Brontabel als csv (253 bytes)
Slagingspercentage naar huishoudensinkomen 2021/2022
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Laagste tertiel99999594868893
Middelste tertiel99999896909295
Hoogste tertiel99999797929495
Totaal99999796919394

Het slagingspercentage bij havo en vwo verschilt 6%-punt tussen leerlingen uit huishoudens met een hoog inkomen en leerlingen uit huishoudens met een laag inkomen. Bij het vmbo liggen de slagingspercentages van de verschillende inkomensgroepen veel dichter bij elkaar. 

CBS Brontabel als csv (191 bytes)
Verdeling van geslaagden naar opleidingsniveau ouders 2021/2022
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwo
Max. mbo-entreeopleiding2125426177
Mbo2-4, havo, vwo12216282310
Hbo- of wo-bachelor4114253324
Hbo- of wo-master, doctor..2153245
Totaal8154242721

Kinderen van hoogopgeleide ouders halen in het algemeen vaker een diploma van een hoger niveau (havo of vwo) dan kinderen van laagopgeleide ouders. Van de geslaagden met de hoogst opgeleide ouders haalde 77% een havo- of vwo-diploma. Bij de geslaagden met de laagst opgeleide ouders was dit 53%-punt lager, namelijk 24%. Van de geslaagden met ouders met het laagste opleidingsniveau haalde 46% een diploma in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vmbo-b of vmbo-k). 

CBS Brontabel als csv (220 bytes)

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwo
20186,556,336,36,416,326,47
20196,546,376,346,436,316,48
20206,446,536,526,566,496,76
20216,526,426,346,396,36,56
20226,586,426,346,386,276,44
20236,586,426,376,396,376,47

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde eindexamencijfers voor het vak Nederlands gestegen, behalve bij vmbo-b. In 2023 zijn de gemiddelde cijfers voor Nederlands weer terug gedaald naar ongeveer het niveau voor de coronacrisis met uitzondering van vmbo-b waarvan de gemiddelde eindexamencijfers zijn terug gestegen naar het niveau in de jaren voor de pandemie. 

DUO Brontabel als csv (254 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Engels, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwo
20186,946,636,396,716,87,04
20196,936,626,426,716,767,02
20206,676,756,616,746,737,07
20216,966,716,546,786,947,04
20226,986,826,56,737,067,05
20236,996,816,796,986,97

In vergelijking met het coronajaar 2020 is het gemiddelde cijfer voor Engels gestegen in 2023 voor vmbo-t en vmbo-g. Bij havo is een lichte daling te zien en bij vmbo-b, vmbo-k en vwo is het cijfer bijna gelijk gebleven.

DUO Brontabel als csv (250 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Wiskunde, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gvmbo-thavovwo
20186,66,246,446,586,426,87
20196,646,196,376,496,456,86
20206,496,176,516,496,446,82
20216,465,856,186,316,366,79
20226,185,746,126,186,296,65
20236,376,146,286,396,366,75

In de afgelopen jaren daalt over het algemeen het gemiddelde eindexamencijfer voor het vak wiskunde. In 2023 is het gemiddelde cijfer voor het eerst weer gestegen.

DUO Brontabel als csv (255 bytes)