Bijzonder taalonderwijs in het voortgezet onderwijs

Bijzonder taalonderwijs bereidt leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) voor op een internationaal georiënteerde toekomst. Leerlingen in het vo zijn verplicht naast Engels één of twee vreemde talen te volgen. Aanvullend kan er bijzonder taalonderwijs gevolgd worden.

Binnen het tweetalig onderwijs (tto) volgen leerlingen een deel van het onderwijs in een vreemde taal, zoals Engels. Versterkt talenonderwijs biedt extra uren vreemdetalenonderwijs (Engels, Frans en Duits) bovenop de in het curriculum verplichte uren of onderwijs in niet-reguliere talen. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn meer figuren over bijzonder taalonderwijs te vinden.

Voortgezet tweetalig onderwijs

Voortgezet tweetalig onderwijs Leerlingen aantallen x100
PeriodeAantal afdelingenAantal leerlingen
2013189290
2014190320
2015190330
2016194330
2017214360

Deze figuur toont zowel het aantal afdelingen als het aantal leerlingen binnen het voortgezet tweetalig onderwijs. Het aantal afdelingen in het tto is de afgelopen jaren vrij stabiel, het aantal leerlingen neemt elk jaar toe. 

Onder 'Zie ook' wordt verwezen naar Nuffic, het expertise- en dienstencentrum over internationalisering in het Nederlandse onderwijs. 

Bron: Nuffic Brontabel als csv (185 bytes)
Versterkt talenonderwijs Leerlingen aantallen x100
Periodeaantal scholenaantal leerlingen
201287383
201399433
2014107468
2015122534
2016133582

Deze figuur toont het aantal scholen en het aantal leerlingen wat deelneemt aan versterkt talenonderwijs in het vo. Zowel het aantal scholen als het aantal leerlingen in het versterkt talenonderwijs is de afgelopen jaren gestegen.

Bron: Nuffic Brontabel als csv (148 bytes)
Elos onderwijs
PeriodeAantal scholen vo
201340
201439
201539
201640
201736

Deze figuur laat het aantal scholen in het vo zien dat deelneemt aan Elos grensverleggend onderwijs. Dit aantal is al jaren stabiel.

Onder 'Zie ook' is verwezen naar Nuffic, het expertise- en dienstencentrum over internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Hier is meer informatie beschikbaar over het Elos onderwijs. 

Bron: Nuffic Brontabel als csv (108 bytes)