Aandeel vakken in het vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs ( IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over lessen in het  voortgezet onderwijs (vo). Op deze pagina vindt u, per onderwijstype, de gegeven lesuren als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren. Daarnaast wordt voor het vmbo het aandeel lesuren gepresenteerd voor de beroepsgerichte vakken.

De meeste lesuren worden besteed aan Nederlands, wiskunde en Engels. Voor alle onderwijstypen in het voortgezet onderwijs is dit de top drie van de gegeven vakken. Op de vierde plaats  staat, voor elk onderwijstype, lichamelijke opvoeding (LO).

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020' is het volledige IPTO-rapport te downloaden.

Aandeel vakken in vmbo

Aandeel vakken in vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren
VakPercentage
Nederlands10,20%
Wiskunde9,60%
Engels9,10%
Lichamelijke opvoeding7,40%
Biologie5,50%
Economie4,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)3,10%
Duits2,90%
Geschiedenis (en staatsinrichting)2,60%
Maatschappijleer2,40%
Aardrijkskunde2,30%
Beeldende vorming1,50%
Techniek1,40%
Godsdienst-levensbeschouwing1,00%
Frans0,90%
Natuurkunde0,80%
Muziek0,70%
Tekenen0,60%
Scheikunde0,30%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

In het vmbo wordt ruim 10% van de gegeven lesuren besteed aan Nederlands, bijna 10% aan wiskunde en ruim 9% aan Engels. De top 3 (Nederlands, wiskunde en Engels) neemt samen bijna 30% van het totaal aantal lesuren in beslag. Het aantal resterende vakken is 33,6%, een tiende procent lager dan vorig jaar.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (524 bytes)
Aandeel vakken op de havo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren
VakPercentage
Wiskunde10,80%
Nederlands10,30%
Engels9,80%
Lichamelijke opvoeding6,30%
Geschiedenis (en staatsinrichting)6,20%
Duits5,10%
Economie5,10%
Aardrijkskunde5,00%
Biologie4,70%
Frans4,50%
Natuurkunde3,80%
Scheikunde3,70%
Maatschappijleer1,80%
Beeldende vorming1,50%
Godsdienst-levensbeschouwing1,50%
Muziek1,20%
Tekenen1,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Techniek0,30%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

Op de havo wordt bijna 11% van de gegeven lesuren besteed aan Wiskunde, ruim 10% aan Nederlands en bijna 10% aan Engels. De top 3 (Wiskunde, Nederlands en Engels) neemt samen bijna een derde van het totaal aantal lesuren in beslag. Het aantal resterende vakken is 16,70%, ruim anderhalf procentpunt hoger dan vorig jaar.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (525 bytes)
Aandeel vakken in het vwo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren
VakPercentage
Wiskunde11,50%
Engels9,00%
Nederlands8,90%
Lichamelijke opvoeding6,00%
Duits5,10%
Frans5,10%
Geschiedenis (en staatsinrichting)5,00%
Biologie4,80%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)4,80%
Aardrijkskunde4,50%
Natuurkunde4,40%
Scheikunde3,90%
Economie3,50%
Beeldende vorming1,40%
Muziek1,40%
Godsdienst-levensbeschouwing1,30%
Maatschappijleer1,00%
Tekenen1,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Techniek0,30%

Wiskunde wordt op het vwo het meest gegeven (11,5% van het totaal aantal gegeven uren). Daarna volgen Engels en Nederlands (elk ca. 9%). In totaal wordt bijna 30% van de totale lestijd in het vwo besteed aan deze top 3-vakken. Het aantal resterende vakken is 16,3%, bijna twee procentpunt hoger dan vorig jaar.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (523 bytes)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo (deel 1)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo (deel 1) Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren
VakPercentage
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)2,10%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)2,00%
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)1,10%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)1,10%
Groen, vmbo profielvak, profielmodule1,10%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)1,00%
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)0,90%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)0,90%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen0,80%
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)0,60%

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Bijna 15% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo in 2023 wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 2,1% is “zorg en welzijn” het meest gegeven vak. Het aantal resterende vakken is 86%, bijna één procentpunt hoger dan vorig jaar.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)
Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo (deel 2) Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren
VakPercentage
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)0,40%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)0,40%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)0,20%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)0,10%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)0,00%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)0,00%

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Bijna 15% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo in 2023 wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 2,1% is “zorg en welzijn” het meest gegeven vak. Het aantal resterende vakken is 86%, bijna één procentpunt hoger dan vorig jaar.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)
Aantal gegeven lesuren per beroepsgericht vak in het vmbo Aantal
VakLesuren
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)10763
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)9933
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)5514
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)5435
Groen, vmbo profielvak, profielmodule5413
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)4804
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)4392
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)4366
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen4201
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)2935
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)1837
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)1804
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)1795
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)1775
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)1770
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)1494
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)771
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)594
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)205
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)83

In het vmbo wordt bijna 70.000 uur in 2023 besteed aan beroepsgerichte vakken. “Zorg en welzijn” neemt hiervan ruim 10.000 uur in beslag. Maritiem en techniek is het vak dat het minste wordt gegeven: 83 uur.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (1 kB)