Aandeel vakken in het vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs ( IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over lessen in het  voortgezet onderwijs (vo). Op deze pagina vindt u, per onderwijstype, de gegeven lesuren als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren. Daarnaast wordt voor het vmbo het aandeel lesuren gepresenteerd voor de beroepsgerichte vakken.

De meeste lesuren worden besteed aan Nederlands, wiskunde en Engels. Voor alle onderwijstypen in het voortgezet onderwijs is dit de top drie van de gegeven vakken. Op de vierde plaats  staat, voor elk onderwijstype, lichamelijke opvoeding (LO).

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020' is het volledige IPTO-rapport te downloaden.

Aandeel vakken in vmbo

Aandeel vakken in vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2020
Vakvmbo
Nederlands10,40%
Wiskunde9,70%
Engels9,20%
Lichamelijke opvoeding7,50%
Biologie5,20%
Economie4,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)3,10%
Duits3,00%
Geschiedenis (en staatsinrichting)2,50%
Maatschappijleer2,40%
Aardrijkskunde2,30%
Beeldende vorming1,50%
Techniek1,20%
Frans1,10%
Godsdienst-levensbeschouwing1,00%
Natuurkunde0,90%
Muziek0,80%
Tekenen0,70%
Scheikunde0,30%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

In het vmbo wordt ruim 10% van de gegegeven lesuren besteed aan Nederlands en bijna 10% aan wiskuinde en ruim 9% aan Engels. De top 3 (Nederlands, Engels en wiskunde) neemt samen bijna 30% van het totaal aantal lesuren in beslag.

Beschikbaar: Jaarlijks in december (verwacht januari 2023) Brontabel als csv (518 bytes)
Aandeel vakken op de havo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2020
VakHavo
Wiskunde10,80%
Nederlands10,50%
Engels9,90%
Lichamelijke opvoeding6,40%
Geschiedenis (en staatsinrichting)6,10%
Duits5,30%
Economie5,20%
Aardrijkskunde5,00%
Biologie4,90%
Frans4,80%
Natuurkunde3,90%
Scheikunde3,80%
Maatschappijleer1,80%
Godsdienst-levensbeschouwing1,60%
Beeldende vorming1,40%
Muziek1,30%
Tekenen1,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Techniek0,30%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

Op de havo wordt bijna 11% van de gegeven lesuren besteed aan Wiskunde en ruim 10% van de aan Nederlands. De top 3 (Wiskunde, Nederlands en Engels) neemt samen bijna een derde van het totaal aantal lesuren in beslag.

Bron: IPTO peildatum 1 oktober 2020, CentERdata Brontabel als csv (519 bytes)
Aandeel vakken in het vwo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2020
VakPercentage
Wiskunde11,50%
Engels9,00%
Nederlands8,90%
Lichamelijke opvoeding6,10%
Duits5,30%
Frans5,30%
Geschiedenis (en staatsinrichting)5,10%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)4,90%
Biologie4,80%
Natuurkunde4,50%
Aardrijkskunde4,40%
Scheikunde4,00%
Economie3,60%
Beeldende vorming1,40%
Godsdienst-levensbeschouwing1,40%
Muziek1,40%
Maatschappijleer1,10%
Tekenen1,10%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Techniek0,30%

Wiskunde wordt op het vwo het meest gegeven (11,5% van het totaal aantal gegeven uren). Daarna volgen Engels en Nederlands (elk ca. 9%). In totaal wordt bijna 30% van de totale lestijd in het vwo besteed aan deze top 3-vakken.

Bron: IPTO peildatum 1 oktober 2020, CentERdata Brontabel als csv (523 bytes)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2020
VakPercentage
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)2,10%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)2,00%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)1,20%
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)1,10%
Groen, vmbo profielvak, profielmodule1,00%
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)0,90%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)0,80%
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)0,60%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)0,50%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)0,40%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)0,20%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)0,10%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)0,00%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)0,00%

Bijna 14% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 2,1% is zorg en welzijn het meest gegeven vak.

Bron: IPTO peildatum 1 oktober 2020, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Aantal gegeven lesuren per beroepsgericht vak in het vmbo, 2020
vaklesuren
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)10390
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)9864
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)6143
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)5544
Groen, vmbo profielvak, profielmodule5008
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)4610
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)4120
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)4022
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen3984
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)2775
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)2341
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)1946
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)1918
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)1674
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)1465
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)1362
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)1080
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)603
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)198
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)160

In het vmbo wordt bijna 70.000 uur besteed aan beroepsgerichte vakken. Zorg en welzijn neemt hiervan ruim 10.000 uur in beslag. Maritiem en techniek is het vak dat het minste wordt gegeven: 358 uur.

Bron: IPTO peildatum 1 oktober 2020, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)