Leerlingenstromen in het primair onderwijs

De leerlingenstromen in het primair onderwijs (po) betreft de in-, door- en uitstroom van leerlingen.

De eerste grafiek laat de in- en doorstroom zien in het bao. De tweede grafiek geeft cijfers over de uitstroom. Voor beide grafieken geldt dat onder 'Gerelateerde grafieken' cijfers te vinden zijn voor het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de derde grafiek staat het aantal verwijzingen vanuit het bao naar het sbao.

In de legenda van de grafieken kunnen onderdelen worden weggefilterd. Door bijvoorbeeld op 'geen onderwijs' bij onderstaande grafiek te klikken verdwijnt deze populatie uit de grafiek. Hierdoor zijn de relatief veel kleinere aantallen van het sbao en so makkelijker te vergelijken.

In- en doorstroom in het bao

In- en doorstroom in het bao Aantal x 1.000
PeriodesbaosoGeen onderwijs
20160,20,8187,8
20170,30,5185,9
20180,30,6186,9
20190,30,7183,8
20200,30,6182,3
20210,30,6179,2
20220,20,7189,7

De totale instroom van kinderen in het basisonderwijs (bao) is in 2022 gestegen ten opzichte van de eerdere jaren. Er zijn in 2022 iets minder leerlingen vanuit het sbao ingestroomd, er zijn iets meer leerlingen ingestroomd die in het so zaten en er zijn iets meer leerlingen ingestroomd die nog niet in het onderwijs zaten.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (252 bytes)
In- en doorstroom in het sbao Aantal x 1.000
PeriodebaosoGeen onderwijs
20166,40,91,1
201770,71,2
20187,40,81,4
20197,40,71,4
20206,30,81,3
20216,50,61,3
20225,50,61,4

De totale instroom in het sbao is in 2022 gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een kleinere instroom vanuit het bao.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (225 bytes)
In- en doorstroom in het so Aantal x 1.000
PeriodebaosbaovsoGeen onderwijs
20163,40,902,6
20173,80,902,9
20183,81,00,03,1
20193,81,10,03,0
20203,50,90,03,0
20213,61,00,03,2
20223,50,90,03,1

De totale instroom in het so is in 2022 iets afgenomen ten opzichte van 2021. Dit geldt voor de instroom vanuit bao, sbao en voor de leerlingen die niet eerder in het onderwijs zaten. Er is nog steeds geen instroom vanuit vso.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (269 bytes)
In- en doorstroom in het vso Aantal x 1.000
Periodebaosbaoso(s)voGeen onderwijs
20160,70,644,40,4
20170,80,744,20,5
20180,80,83,94,10,5
20190,80,93,84,20,5
20200,81,04,03,50,5
20211,01,04,03,50,5
20221,01,24,13,50,4

De totale instroom in het vso is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021. De instroom vanuit het sbao en het so is iets toegenomen en de instroom vanuit het bao en s(v)o is gelijk gebleven.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (320 bytes)

Uitstroom uit het bao

Uitstroom uit het bao Aantal x 1.000
PeriodevoGeen onderwijs
2016184,59,5
2017178,99,4
2018175,78,6
2019173,88,1
2020175,77,2
2021176,18,5
2022174,510,2

De totale uitstroom uit het bao is in 2022 gelijk gebleven aan de totale uitstroom in 2021. Het aantal leerlingen dat naar het vo gaat is iets gedaald en het aantal leerlingen dat geen onderwijs meer volgt, is juist gestegen.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (204 bytes)
Uitstroom uit het sbao Aantal x 1.000
PeriodevoGeen onderwijs
20167,20,3
20176,60,2
20186,30,2
20196,20,2
20206,00,2
20216,10,2
20226,00,3

De uitstroom uit het sbao is in 2022 gelijk gebleven. 6.000 leerlingen zijn naar het vo gegaan en 300 leerlingen volgen na het sbao geen onderwijs meer.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (181 bytes)
Uitstroom uit het so Aantal x 1.000
PeriodevoGeen onderwijs
20161,40,4
20171,30,4
20181,20,4
20191,10,4
20201,10,4
20211,00,5
20221,10,7

De totale uitstroom uit het so is in 2022 hoger dan in 2021. Sinds de daling vanaf 2016 is het aantal leerlingen dat na het so doorgaat naar het vo met ongeveer 300 leerlingen toegenomen ten opzichte van 2021. Verder zijn in 2022 meer leerlingen die na het so stoppen met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (181 bytes)
Uitstroom uit het vso Aantal x 1.000
PeriodevoGeen onderwijs
201655,6
20175,15,4
20184,95,3
20194,65,5
20204,85,1
20214,74,9
20224,65,3

De totale uitstroom uit het vso is in 2022 iets toegenomen ten opzichte van 2021. Er zijn wel iets minder leerlingen doorgegaan naar het vo, maar wel meer leerlingen gestopt met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (179 bytes)