Taal- en rekenvaardigheid aan het einde van de basisschool

Jaarlijks wordt op basis van de doorstroomtoetsen (voorheen: eindtoetsen) gepeild hoe leerlingen scoren op leesvaardigheid, taalvaardigheid en rekenvaardigheid.

De onderstaande grafiek laat het percentage leerlingen zien dat de referentieniveaus voor rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid beheerst.

De referentieniveaus schrijven voor wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen. Alle referentieniveaus samen heten het referentiekader voor taal en rekenen.
Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

 
De grafiek laat in percentages zien hoeveel leerlingen in het basisonderwijs die in groep 8 een eindtoets gemaakt hebben in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023  het fundamentele niveau en het streefniveau hebben behaald. Leerlingen met een reden tot ontheffing of leerlingen die om een andere reden geen toets maakten, worden niet meegenomen.

N.B. Vanaf schooljaar 2023-2024 is de term ‘eindtoets’ veranderd naar ‘doorstroomtoets’.

Percentage leerlingen referentieniveau rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid

Percentage leerlingen referentieniveau rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid Percentages (%)
Vaardigheid en schooljaarOnder fundamenteel niveauFundamenteel niveauStreefniveau
2021-2022 Rekenen7%50%42%
2022-2023 Rekenen7%47%45%
2021-2022 Leesvaardigheid2%25%73%
2022-2023 Leesvaardigheid2%24%74%
2021-2022 Taalvaardigheid3%35%62%
2022-2023 Taalvaardigheid2%34%63%

Duidelijk is dat in het schooljaar 2021-2022 veel leerlingen minimaal het fundamentele niveau (1F) beheersen. Voor lees- en taalvaardigheid geldt dat minder dan 3% van de leerlingen het fundamentele niveau niet haalt. Bij rekenen is het 7% van de leerlingen dat dit niveau niet haalt.

Het streefniveau wordt minder vaak behaald. Voor rekenen geldt dat 58% van de leerlingen het streefniveau niet haalt. Voor taalvaardigheid is dat 38% en voor leesvaardigheid 27%.

In het schooljaar 2022-2023 zijn er iets meer leerlingen die het streefniveau halen vergeleken met het schooljaar 2021-2022. Voor rekenen geldt dat  55% van de leerlingen het streefniveau niet haalt. Voor taalvaardigheid is dat 37% en voor leesvaardigheid 26%.

Bron: DUO Brontabel als csv (301 bytes)