Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort Aantal x 1.000
Periodebaosbaosovsobao_trekkende_bevolking
20171414,26133,96529,87237,660,365
20181405,55334,95830,86837,5660,353
20191396,38535,73132,06937,750,355
20201386,02335,67132,58937,6210,367
20211370,81635,433,60837,9980,36

In 2021 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.478.182. Dit zijn ongeveer 14.000 leerlingen minder dan in 2020. In het basisonderwijs (bao) zijn er 1.370.816 leerlingen, ongeveer 15.000 leerlingen minder dan in 2020. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een lichte daling te zien met 271 leerlingen, van 35.671 leerlingen in 2020 naar 35.400 leerlingen in 2021. Er gaan nu in totaal ongeveer 33.608 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 1000 meer dan in 2020. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan in 2021 circa 37.998 leerlingen. Dit is een stijging van ongeveer 380 leerlingen ten opzichte van 2020.

DUO: 1 cijfer PO 2021 Brontabel als csv (545 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar leeftijd 2021, naar onderwijstype, aantal x 1.000
leeftijdbaosbaoso
jonger dan 8 jaar677,3777,74811,176
8 jaar of ouder693,43927,65222,432

De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.

DUO: 1 cijfer PO 2021 Brontabel als csv (1 kB)
Primair onderwijs leerlingen naar geslacht 2021, naar onderwijstype, aantal x 1.000
Geslachtbaosbaosovso
Man689,78823,92524,7826,871
Vrouw681,0111,4758,82811,127

In 2021 zitten er ongeveer 681.000 meisjes en 689.800 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 11.500 en 8.800 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 23.900 in het sbao en 24.800 in het so. Ookin het vso is het verschil groot met 11.100 meisjes ten opzichte van 26.900 jongens.

DUO: 1 Cijfer PO 2021 Brontabel als csv (976 bytes)
Bao leerlingen naar gewicht Aantal x 1.000
PeriodeGEWICHT_0.00GEWICHT_0.30GEWICHT_1.20
20141310,27378,47668,629
20151308,92370,3263,829
20161302,5464,68360,292
20171295,11160,72158,429
20181292,35856,60156,534

Nota bene: het leerlinggewicht is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft en vervangen door de onderwijsscore, waarmee per school een achterstandsscore wordt berekend. 

In 2018, het laatste jaar waarin de leerlinggewichten werden gebruikt, had van de ongeveer 1.405.350 leerlingen in het basisonderwijs 4% gewicht 0,3 en nog eens 4%  gewicht 1,2.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (307 bytes)
Leerlingen in het so naar cluster Aantallen
JAAR_INSCHRCluster_1_2Cluster_3_4
2017644523427
2018673524133
2019681825251
2020692825661
2021689926709

In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking, dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Daarnaast is te zien dat na een jarenlange daling het aantal leerlingen in cluster 3/4 sinds 2016 toeneemt. Het aantal leerlingen in cluster 1/2 stabiliseert in 2021 na eveneens een jarenlange toename.

DUO: 1 cijferbestanden PO 2010-2021 Brontabel als csv (241 bytes)

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs Index 2010=100
JAAR_INSCHRbaosbaosovso
2010100100100100
201198,860521736411197,5619439060274100,075990062838103,668321403833
201297,584162750592493,246304383363397,4572555896537107,010505656892
201396,19750435366789,056771210387493,0059915241853113,746825213577
201494,948573632512186,048901240045890,910419406693115,111983375664
201594,016533836119781,121412391116586,6725120561157111,261833294851
201693,002991049004179,094369585016785,1585561888061109,434888016624
201792,139489339135279,318558651129187,3067368113401108,693142461325
201891,572160767418181,637514303729590,2177407569779108,421842530593
201990,974863070415183,442703346488993,7278971211457108,952897714154
202090,299775948213483,302585180168695,2476983779044108,580581851766
202189,30903575642482,669718128955498,2259243022066109,66866774417

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien tussen 2010 en 2016, maar neemt het aantal leerlingen sindsdien weer toe. 2020 is sindsdien het eerste jaar waarin het aantal sbao leerlingen weer licht daalt. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014 en is daarna iets gedaald en lange tijd stabiel gebleven, in 2021 is er weer een lichte toename.

DUO 1 cijferbestanden PO 2010-2021 Brontabel als csv (861 bytes)