Gebruikers studiefinanciering

Hier vindt u informatie over de gebruikers van de verschillende soorten studiefinanciering. In het VO betreft dit de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Allereerst vindt u informatie over totalen. Vervolgens worden ook relatieve aantallen (percentages) gepresenteerd.

Onderstaande grafiek geeft het aantal gebruikers in het vo. De aantallen voor het mbo en het hbo en wo vindt u onder 'Gerelateerde grafieken'. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2018-2023. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Totaal aantal gebruikers VO

Totaal aantal gebruikers VO Aantal x 1.000
Soorten gebruikers2019202020212022
Aantal gebruikers TS 18+7,36,15,75,65
Aantal gebruikers VO18+34,632,128,529,402
  • Het aantal vavo-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+) en gebruik maken van de tegemoetkoming is tot en met 2019 gestegen. Sinds 2020 is dit aantal weer afgenomen. Vanaf 2023 is er weer een kleine stijging te zien.
  • Het aantal meerderjarige leerlingen in het vo (VO 18+) dat gebruik maakt van de tegemoetkoming steeg tot en met 2018, maar ligt sinds 2019 op een lager niveau.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW, realisatiecijfers DUO Brontabel als csv (229 bytes)
Totaal aantal gebruikers MBO Aantal x 1.000
PeriodeTotaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met aanvullende beursTotaal aantal studenten met een leningTotaal aantal studenten met een lening in de leenfaseTotaal aantal studenten met OV-reisrechtAantal studenten met een vergoeding voor de OV-kaart omdat zij in het buitenland studerenTotaal aantal lesgeldplichtigen
2019175,438108,156,55,5327,82,6214,3
2020179,436,9108,354,75,6331,41,4219,6
2021180,238,1112,751,25,6329,10,8219,3
202217234,6107,442,95,3313,81,7200,7
2023161,829,599,032,04,5294,91,8184,5
  • Na twee jaar van een lichte stijging is bij de meeste vormen van studiefinanciering in 2023 sprake van een daling in het aantal gebruikers in het mbo. Dit hangt nauw samen met de daling in het aantal mbo-studenten over die jaren. Ook het aantal lesgeldplichtigen is de afgelopen jaren gedaald.
  • Het totaal aantal studenten met OV-reisrecht vanaf 2018 toegenomen. Dat heeft onder meer te maken met het recht op een reisvoorziening voor minderjarige mbo-studenten in 2017.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (966 bytes)
Totaal aantal gebruikers hbo en wo Aantal x 1.000
PeriodeTotaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met een aanvullende beursTotaal aantal studenten met een lening HBOTotaal aantal studenten met een lening WOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase HBOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase WOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet HBOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet WOTotaal aantal studenten met OV-reisrechtTotaal aantal studenten met een vergoeding voor het OV omdat zij in het buitenland studeren
20196,410,4120,3179,3140,8170,2139,889,764,2464,314,6
20202,03,7121,1170,7139,2167,5138,982,061,3486,210,1
20210,81,9130,8161,1139,7159,6139,572,157,1518,59,2
20220,31,0129,6149,8138,3149,1138,259,751,1527,713,7
2023281,2183,4124,5209,0193,9151,7144,646,538,9499,413,9
  • Door de herinvoering van de basisbeurs in het hbo en wo zien we vanaf 2023 een flinke toename van het aantal studenten met de basisbeurs.
  • Het aantal gebruikers van de aanvullende beurs is na een stijging de afgelopen jaren in 2022 licht gedaald. Het aantal gebruikers van het reisrecht is licht gestegen.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (1 kB)

Studenten hebben recht op aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onvoldoende is om de student gedeeltelijk te kunnen voorzien in de kosten die bij studeren komen kijken. Studenten hebben gedurende de nominale duur van de studie recht op aanvullende beurs, indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De hoogte van de aanvullende beurs wordt, op aanvraag, elk jaar opnieuw berekend.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u het relatieve aantal studenten met een aanvullende beurs in het hbo en wo.

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO
PeriodeAantal studenten met een aanvullende beurs t.o.v. alle nominale studenten
201951%
202050%
202152%
202252%
202352%
  • Het percentage mbo-studenten met een aanvullende beurs blijft vrij stabiel over de tijd. Het aantal studenten met een aanvullende beurs is vergeleken met het aantal studenten dat nominaal studeert (en in theorie recht heeft op een aanvullende beurs).
Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (203 bytes)
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs hbo en wo
Percentage studenten met aanvullende beurs t.o.v het nominaal aantal studentenHBOWOTotaal
2018-201935%23%31%
2019-202035%22%31%
2020-202135%23%31%
2021-202236%24%33%

Het aandeel studenten met een aanvullende beurs is, zowel in het hbo als het wo, behoorlijk stabiel.

Bron: ResearchNed (bron: DUO-SF 2006-2018) Brontabel als csv (462 bytes)

Middels enquêtes is onderzocht hoeveel studenten een lening hebben. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor de verschillende deelcategorieën.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken.

Relatief aantal studenten met een lening

Relatief aantal studenten met een lening Ten opzichte van alle studenten naar soort hoger onderwijs
Percentage studenten met een lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet)HBO totaalWO totaalHO totaalHBO SF-rechtWO SF-rechtHO SF-recht
2017-201850%58%53%61%75%66%
2018-201948%55%51%60%72%65%
2019-202045%53%48%57%70%62%
2020-202141%50%45%52%66%57%
2021-202239%48%43%49%66%56%
  • Het aandeel studenten met een lening is de laatste jaren dalende, na een forse stijging sinds het leenstelsel in 2015-2016 werd ingevoerd.
  • Studenten in het hbo blijken minder vaak te lenen dan studenten in het wo. 
Bron: ResearchNed (bron: DUO-1cHO 2006-2018) Brontabel als csv (713 bytes)