Gebruikers studiefinanciering

Hier vindt u informatie over de gebruikers van de verschillende soorten studiefinanciering. In het VO betreft dit de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Allereerst vindt u informatie over totalen. Vervolgens worden ook relatieve aantallen (percentages) gepresenteerd.

Onderstaande grafiek geeft het aantal gebruikers in het vo. De aantallen voor het mbo en het hoger onderwijs vindt u onder 'Gerelateerde grafieken'. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2016-2021. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Totaal aantal gebruikers VO

Totaal aantal gebruikers VO Aantal x 1.000
Soorten gebruikers20172018201920202021
Aantal gebruikers TS 18+6,46,97,36,15,7
Aantal gebruikers VO18+35,836,334,632,128,5
 • Het aantal vavo-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+) en gebruik maken van de tegemoetkoming is tot en met 2019 gestegen. Sinds 2020 is dit aantal weer afgenomen.
 • Het aantal meerderjarige leerlingen in het vo (VO 18+) dat gebruik maakt van de tegemoetkoming steeg tot en met 2018, maar is sinds 2019 gedaald.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW, realisatiecijfers DUO Brontabel als csv (210 bytes)
Totaal aantal gebruikers MBO Aantal x 1.000
PeriodeTotaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met aanvullende beursTotaal aantal studenten met een leningTotaal aantal studenten met een lening in de leenfaseTotaal aantal studenten met OV-reisrechtAantal studenten met een vergoeding voor de OV-kaart omdat zij in het buitenland studerenTotaal aantal lesgeldplichtigen
2017186,644,2112,9626,13163,2221,2
2018179,840,8110,761,56,2324,43217,2
2019175,438108,156,55,5327,82,6214,3
2020179,436,9108,354,75,6331,41,4219,6
2021180,238,1112,751,25,6329,10,8219,3
 • Er is bij een aantal vormen van studiefinanciering over de jaren 2017 tot en met 2019 een daling te zien van het aantal gebruikers in het mbo (basisbeurs, aanvullende beurs en lening). Dit hangt nauw samen met de daling in het aantal mbo-studenten over die jaren. Vanaf 2020 is er sprake van een stijging in het aantal gebruikers in het mbo.
 • Het totaal aantal studenten met OV-reisrecht neemt toe. Dat heeft onder meer te maken met het recht op een reisvoorziening voor minderjarige mbo-studenten in 2017. In 2021 is een lichte daling te zien in het aantal studenten met OV-reisrecht.
 • Tot slot daalde het aantal lesgeldplichtigen de afgelopen jaren. Vanaf 2020 is er juist sprake van een lichte stijging als gevolg van hogere aantallen mbo-studenten.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (873 bytes)
Totaal aantal gebruikers HO Aantal x 1.000
PeriodeTotaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met een aanvullende beursTotaal aantal studenten met een lening HBOTotaal aantal studenten met een lening WOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase HBOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase WOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet HBOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet WOTotaal aantal studenten met OV-reisrechtTotaal aantal studenten met een vergoeding voor het OV omdat zij in het buitenland studeren
201773,691117,7176,1134,1118,9117,690,160,1455,317,2
201831,837,9118,6185,1142,2153,4138,896,466,2458,616,3
20196,410,4120,3179,3140,8170,2139,889,764,2464,314,6
202023,7121,1170,7139,2167,5138,98261,3486,210,1
20210,81,9130,8161,1139,7159,6139,572,157,1518,59,2
 • Het aantal studenten met een basisbeurs daalt sinds 2015 door de invoering van het studievoorschot.
 • Het aantal gebruikers van de aanvullende beurs stijgt de afgelopen jaren, evenals de gebruikers van het reisrecht.
 • Opvallend is de daling in het aantal studenten met een lening en collegegeldkrediet in de laatste twee jaren. Dat het aantal studenten met een lening in de leenfase toeneemt is overigens niet vreemd, dit betreffen namelijk studenten die lenen maar geen basisbeurs ontvangen (alle studenten onder het studievoorschot).
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (1 kB)

Studenten hebben recht op aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onvoldoende is om de student gedeeltelijk te kunnen voorzien in de kosten die bij studeren komen kijken. Studenten hebben gedurende de nominale duur van de studie recht op aanvullende beurs, indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De hoogte van de aanvullende beurs wordt, op aanvraag, elk jaar opnieuw berekend.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u het relatieve aantal studenten met een aanvullende beurs in het hoger onderwijs.

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO
PeriodeAantal studenten met een aanvullende beurs t.o.v. alle nominale studenten
201749%
201850%
201951%
202050%
202152%
 • Het percentage mbo-studenten met een aanvullende beurs blijft vrij stabiel over de tijd. Het aantal studenten met een aanvullende beurs is vergeleken met het aantal studenten dat nominaal studeert (en in theorie recht heeft op een aanvullende beurs).
Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (183 bytes)
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs HO
Percentage studenten met aanvullende beurs t.o.v het nominaal aantal studentenHBOWOTotaal
2017-201835%23%31%
2018-201935%23%31%
2019-202035%22%31%
2020-202135%23%31%

Het aandeel studenten met een aanvullende beurs is, zowel in het hbo als het wo, behoorlijk stabiel.

Bron: ResearchNed (bron: DUO-SF 2006-2018) Brontabel als csv (439 bytes)

Middels enquêtes is onderzocht hoeveel studenten een lening hebben. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor de verschillende deelcategorieën.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken

Relatief aantal studenten met een lening

Relatief aantal studenten met een lening Ten opzichte van alle studenten naar soort hoger onderwijs
Percentage studenten met een lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet)HBO totaalWO totaalHO totaalHBO SF-rechtWO SF-rechtHO SF-recht
2016-201746%56%50%57%71%62%
2017-201850%58%53%61%75%66%
2018-201948%55%51%60%72%65%
2019-202045%53%48%57%70%62%
2020-202141%50%45%52%66%57%
 • Het aandeel studenten met een lening is de laatste jaren dalende, na een forse stijging sinds het leenstelsel in 2015-2016 werd ingevoerd.
 • Studenten in het hbo blijken minder vaak te lenen dan studenten in het wo. 
Bron: ResearchNed (bron: DUO-1cHO 2006-2018) Brontabel als csv (678 bytes)