Deelnemers niet-bekostigd onderwijs

Niet-bekostigd onderwijs wordt niet gesubsidieerd door de ministeries van OCW en EZK. De kosten van de opleiding komen voor rekening van degene die de opleiding volgt, van de werkgever of van de uitkeringsinstantie. Bij niet-bekostigd onderwijs kan worden gedacht aan opleidingen aan een particulier instituut, schriftelijke cursussen of bedrijfsopleidingen. Voorbeelden zijn taalcursussen of een havo/vwo-opleiding aan een particulier instituut.

In onderstaande figuur is te zien hoeveel personen een cursus of opleiding volgden in het niet-bekostigd onderwijs. Per kalenderjaar is de deelname per leeftijdsgroep in beeld gebracht.

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar leeftijd, 2013-2022

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar leeftijd, 2013-2022 x 1.000
Periode17 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar
2013137386379375220
2014122393375399248
2015137412391412262
2016126399370418268
2017131420392406263
2018124428372405270
2019133432380404294
2020133433372365274
2021144600549566428
2022*144580547552442

In 2022 volgden 2,27 miljoen personen van 17 tot 65 jaar een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs. Niet-bekostigd onderwijs wordt vooral gevolgd door mensen tussen de 25 en 55 jaar. Jongeren onder de 25 jaar volgen vooral bekostigd onderwijs.

CBS Brontabel als csv (345 bytes)