Niet-bekostigd onderwijs

Naast het door de overheid gefinancierde onderwijs, telt Nederland een breed aanbod van opleidingen en cursussen die niet worden bekostigd door de overheid. 

Cijfers over de deelname aan het bekostigde en het niet door de overheid bekostigde onderwijs worden jaarlijks samengesteld op basis van de onderwijsregistraties en de Enquête Beroepsbevolking (EBB).  

In dit kengetal zijn jaarcijfers opgenomen over de deelname aan het niet door de overheid bekostigde onderwijs. Deze cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd.