Tevredenheid studenten hoger onderwijs

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten in het hoger onderwijs (ho) hun mening kunnen geven over hun opleiding. Er wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun opleiding in het algemeen en naar hun tevredenheid over een aantal opleidingsaspecten zoals inhoud, studielast, studiebegeleiding, voorbereiding op de beroepsloopbaan en docenten.

Tevredenheid over het hoger onderwijs, hbo- en wo-studenten vergeleken

Tevredenheid over het hoger onderwijs, hbo- en wo-studenten vergeleken Schaal 1 op 5 per aspect, 2018
Aspecthbowo
Algemeen Oordeel Opleiding3,84,1
Aansluiting Beroepspraktijk3,63,2
Algemene Vaardigheden3,83,9
Docenten3,63,8
Groepsgrootte3,84
Informatievoorziening3,43,5
Inhoud opleiding3,63,9
Internationalisering3,23,3
Kwaliteitszorg3,33,4
Praktijkgerichte of Wetenschappelijke vaardigheden3,63,7
Stage Ervaring3,94
Stage en Opleiding3,23,3
Studiebegeleiding3,53,6
Studiefaciliteiten3,53,7
Studielast3,43,6
Studierooster3,43,9
Toetsing en Beoordeling3,63,7
Uitdagend onderwijs3,53,6
Voorbereiding Beroepsloopbaan3,73,2

In het algemeen genomen zijn wo-studenten tevredener over hun opleiding dan hbo-studenten (resp. 4,1 en 3,8 op een schaal van 1 tot en met 5). Dit geldt ook voor de meeste van de onderscheiden studieaspecten behalve voor 'voorbereiding beroepsloopbaan' en 'aansluiting met de beroepspraktijk'. Daarover zijn hbo-studenten tevredener over dan wo-studenten.
Er zijn geen recentere waarden uit de Nationale Studenten Enquête beschikbaar; in 2018-2019 vanwege de AVG-discussie en in 2019-2020 vanwege de coronacrisis. 

Aantallen internationale mobiliteit van leerlingen en studenten Brontabel als csv (579 bytes)