Mening van ouders over inspanningen van school voor ouderbetrokkenheid

De Monitor ouderbetrokkenheid wordt elke drie jaar uitgezet onder ouders, leraren en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hierin wordt onder meer ouders gevraagd te oordelen over de manier waarop zij betrokken worden bij de onderwijsinstelling. 

Mening van ouders over inspanningen van school voor ouderbetrokkenheid

Mening van ouders over inspanningen van school voor ouderbetrokkenheid
Schoolsoort en jaarWeet nietOnvoldoendeVoldoende GoedExcellent
po - 20098%21%37%34%
po -20126%17%43%34%
po -20147%16%39%38%
vo - 200915%42%27%16%
vo - 201218%29%29%25%
vo - 201411%23%39%28%
mbo - 201224%43%19%14%
mbo - 201418%37%22%23%

Vergeleken met het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zijn ouders in het primair onderwijs (po) over het algemeen het meest positief over de mate waarin de school zich inspant om hen te betrekken bij de school en het onderwijs. Voor zowel het po, vo als het mbo geldt dat ouders positiever zijn over de inspanning van de school om ouderbetrokkenheid tot stand te brengen ten opzichte van 2012. 
Onder 'Zie ook' is de link naar de complete Monitor Ouderbetrokkenheid te vinden voor meer informatie. 

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo 2015, tabel 3.5 Brontabel als csv (293 bytes)