Hoogst behaald onderwijsniveau

Voor het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking wordt de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebruikt. De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld.

Dit kengetal gaat over de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar. Er wordt binnen het hoogst behaalde onderwijsniveau een onderscheid gemaakt naar vijf categorieën, namelijk de categorie basisonderwijs, de categorie vmbo, havo-, vwo-onderbouw en mbo1, de categorie havo, vwo en mbo2-4, de categorie hbo- en wo-bachelor en de categorie hbo- en wo-master of doctor. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over onderwijsniveau naar leeftijd en het aandeel hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar geslacht. Zie ook Opleidingsniveau van de bevolking voor een een vergelijking van het onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen en 30- tot 35-jarigen in een aantal Europese landen.

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar)

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) In procenten
OnbekendHbo-, wo-master, doctorHbo-, wo-bachelorHavo, vwo, mbo2-4Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1Basisonderwijs
20110,88,917,639,024,19,5
20120,99,218,038,923,69,3
20132,09,918,439,120,99,8
20141,210,318,639,121,09,7
20151,210,419,338,820,79,7
20161,410,719,338,720,49,5
20171,511,219,838,719,89,1
20181,411,420,438,419,68,8
20191,511,920,638,119,38,6
20201,612,721,537,818,57,8

In 2020 beschikte in Nederland 13% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (hbo of wo) of een doctorstitel. De afgelopen tien jaar is dit aandeel gestaag gegroeid. Ook het aandeel 15- tot 75-jarigen dat een bacheloropleiding als hoogst behaald onderwijsniveau heeft, is in deze periode gestegen. Het aandeel met alleen basisonderwijs is ten opzichte van 2011 2%-punten kleiner en ligt in 2020 op 8%. Degenen met als hoogst behaald onderwijsniveau havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4 vormen met 38% nog steeds de grootste groep.

CBS Brontabel als csv (456 bytes)
Hoogst behaald onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen (2020) In procenten
OnbekendHbo-, wo-master, doctorHbo-, wo-bachelorHavo, vwo, mbo2-4Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1Basisonderwijs
15 tot 25 jaar0,51,59,743,432,212,7
25 tot 35 jaar1,420,431,136,67,62,9
35 tot 45 jaar2,119,228,335,810,04,5
45 tot 55 jaar2,114,623,540,313,95,6
55 tot 65 jaar1,911,720,037,620,78,2
65 tot 75 jaar1,68,016,032,328,313,9

In Nederland had in 2020 8% van de 65- tot 75-jarigen een diploma op het niveau van de hbo- of wo-master. Dit aandeel is onder jongere generaties beduidend groter. Zo ging het bij de 25- tot 35-jarigen om 20%. Het aandeel laagopgeleiden daarentegen is bij de 65- tot 75-jarigen weer groter. Van de 65- tot 75-jarigen had 14% alleen basisonderwijs, bij de 25- tot 35-jarigen ging het om 3%. Omdat men tegenwoordig leerplichtig is en over een startkwalificatie moet beschikken, komt het weinig meer voor dat men als hoogst behaald niveau alleen basisonderwijs heeft. De leeftijdscategorie 15- tot 25-jarigen laat zoals verwacht sterk afwijkende resultaten zien. Dat komt doordat deze jongeren vaak nog op school zitten en naar verwachting nog een hoger niveau zullen behalen.

CBS Brontabel als csv (381 bytes)

Hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen

Hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen In procenten
TotaalMannenVrouwen
201242,239,944,5
201343,240,146,4
201444,841,648,0
201546,343,049,6
201645,741,749,7
201747,944,051,8
201849,446,252,6
201951,447,655,2
202054,049,258,8

In 2019 was voor het eerst meer dan de helft van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid, met 51%, in 2020 ging het om 54%. Voor jonge vrouwen van 30 tot 35 jaar geldt dat al in 2017 meer dan de helft over een hbo of wo diploma beschikte. In 2020 was dat 59%. Onder hun mannelijke leeftijdsgenoten was dat aandeel bijna 10%-punten kleiner. Een van de Europese 2020-doelstellingen is dat 40% van de 30- tot 35-jarigen in 2020 hoogopgeleid is. Nederland voldoet aan deze doelstelling.

Eurostat Brontabel als csv (213 bytes)