Salaris

De inkomsten van werkenden worden onder andere door hun opleidingsniveau bepaald. Mensen zonder startkwalificatie (ISCED 2 of lager) verdienen minder dan mensen met een havo, vwo, mbo-2, 3 of 4 diploma (ISCED 3) en zij op hun beurt minder dan mensen met een diploma in het hoger onderwijs (ISCED 7 of hoger). Ook zijn er verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen – bij gelijk opleidingsniveau. Werkende vrouwen verdienen gemiddeld in de OESO-landen minder dan werkende mannen.

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2021)

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2021) 25-34 jarigen met inkomen uit werk, geïndexeerd, ISCED-3 =100
LandISCED 1 2 (lager dan hoger secundair onderwijs)ISCED 6 (bachelor onderwijs)ISCED 7 (master onderwijs)
NLD88118139
ENG60137152
USA100162200
FIN100112138
DUI63138139
DEN92110129
BEL80114137
FRA78112149
OESO84132157
EU2584125150

Het relatieve inkomen van mensen zonder ISCED 3 diploma ten opzichte van  diegene die een ISCED 3 opleiding hebben afgerond varieert in de vergelijkingslanden van 60% in het Verenigd Koninkrijk tot 100% in Finland. Dit betekent dat er in Finland niet veel verschil is in salariëring tussen mensen met ISCED 3 diploma en mensen met een lager diploma. Nederland zit hier tussenin met 88%, boven het OESO-gemiddelde van 84%.

Het verschil tussen een bachelor- (ISCED 6) en een masteropleiding (ISCED 7) is ook duidelijk zichtbaar: werkenden met een masteropleiding verdienen relatief meer dan werkenden met een bachelorsdiploma. Beide verdienen meer dan mensen met een ISCED 3 of lager.

In Nederland is het beloningsvoordeel van een ISCED 6-7 opgeleide ten opzichte van een ISCED 3 opgeleide lager dan gemiddeld in de OESO-landen.

Bron: EAG 2023, tabel A4.1 Brontabel als csv (279 bytes)

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen 25-64 jarigen, naar opleidingsniveau (2021)
LandISCED 1 2 (lager dan hoger secundair onderwijs)ISCED 3 4 (Hoger secundair onderwijs)ISCED 5 6 7 (Tertiair onderwijs)
NLD83%84%78%
ENG77%73%77%
USA74%76%72%
FIN81%78%76%
DUI95%80%71%
DEN82%81%77%
BEL78%82%87%
FRA72%76%74%
OESO79%80%77%
EU2581%82%77%

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat werkende vrouwen minder verdienen dan werkende mannen van dezelfde leeftijd. Het verschil is in Nederland overigens minder groot dan gemiddeld in de OESO.

Bron: EAG 2023, tabel A4.3 Brontabel als csv (302 bytes)