Jongeren niet in opleiding en niet werkzaam (NEET)

Door te leren of te werken krijgen jongeren meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en integreren makkelijker in de maatschappij.

NEET-jongeren kunnen voortijdig schoolverlater zijn, maar dat hoeft niet. Andersom, hoeft een voortijdig schoolverlater geen NEET-jongere te zijn. Dit is het geval wanneer hij of zij werkt.

Jongeren (18-24 jaar) niet in opleiding en niet werkzaam (NEET)

Jongeren (18-24 jaar) niet in opleiding en niet werkzaam (NEET) Percentage van alle jongeren (18-24 jaar)
Land2019202020212022
NLD6,90%7,60%4,50%4,10%
ENG14,50%15,20%13,70%11,80%
USA14,60%19,30%17,10%15,50%
DUI8,20%9,40%9,70%8,60%
DEN12,40%11,70%10,80%10,40%
BEL12,70%12,20%10,60%9,60%
FRA17,50%17,50%16,00%15,40%
OESO12,90%14,20%13,40%14,70%

In Nederland heeft in 2021 4,5% van de jongeren (18-24 jaar) geen baan en volgt geen onderwijs. Internationaal gezien is deze groep in Nederland klein. Het percentage in 2021 is ten opzichte van 2019 afgenomen.

Bron: EAG 2022, tabel A2.2, Brontabel als csv (288 bytes)

Jongeren (18-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET)

Jongeren (18-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET) Percentage van alle jongeren (18-24 jaar), 2022
Landin opleidingwerkend, niet in opleidingNEET
NLD71%25%4,10%
ENG45%43%11,80%
USA45%40%15,50%
DUI62%30%8,60%
DEN58%32%10,40%
BEL68%22%9,60%
FRA56%29%15,40%
OESO54%31%14,70%
EU2560%27%13,70%

In Nederland is het aandeel jongeren in opleiding groter dan gemiddeld in de OESO-landen. In alle getoonde landen is het aandeel NEET-jongeren hoger dan in Nederland. De gerelateerde grafiek geeft de ontwikkeling over de tijd van het aandeel jongeren in opleiding, werkend en NEET.

Bron: EAG 2023, tabel A2.1 Brontabel als csv (235 bytes)
Trend in jongeren (20-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET) Percentage van alle jongeren (20-24 jaar)
in opleidingwerkend, niet in opleidingNEET
NED 200952,50%39,60%7,90%
NED 201958,60%34%7,40%
OESO 200941,60%39,80%18,70%
OESO 201945,20%39,80%15,20%

Er is in Nederland de afgelopen 10 jaar een sterke stijging in het aandeel jongeren in opleiding. De stijging is sterker in Nederland dan gemiddeld in de OESO-landen. Het aandeel werkende jongeren is ten opzichte van 2009 met 5,6 procentpunt afgenomen en het percentage NEET-jongeren is ten opzichte van 2009 met 0,5 procentpunt afgenomen.

Bron: EAG 2020, tabel A2.2 Brontabel als csv (173 bytes)