Uitgaven middelbaar beroepsonderwijs

U vindt hier een overzicht van de totale uitgaven aan het mbo. Deze zijn onderverdeeld in uitgaven door de overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland. Daarnaast worden de uitgaven van OCW aan het mbo in een aparte grafiek getoond. 

Uitgaven OCW gestegen

De OCW-uitgaven voor het mbo zijn na een daling vanaf 2014 jaarlijks gestegen. Ook de bekostiging stijgt jaarlijks. Vanaf 2014 zijn de subsidies sterk toegenomen door invoering van de Subsidieregeling praktijkleren. 

De financiering van OCW gaat voor een groot deel direct naar de ROC's en vakinstellingen, maar voor een kleiner deel ook naar onder andere gemeenten, SBB en leerbedrijven. 

Financiering van OCW aan het mbo loopt direct naar de ROC's en deelnemers, maar ook via gemeenten en leerbedrijven.Deelnemers gebruiken dit geld voor studiemateriaal en levensonbderhoud.
Gemeenten zijn niet meer verplicht educatie bij roc's in te kopen maar kunnen ook kiezen voor andere aanbieders.

Ook veel private uitgaven aan mbo

Naast de Rijksoverheid besteden bedrijven en huishoudens veel geld aan het mbo: bijna een derde van de uitgaven. Huishoudens besteden geld aan hun kinderen die een mbo-opleiding volgen. Bedrijven besteden geld aan de begeleiding van stagiairs en mbo'ers in een leerwerktraject. In 2020 hebben bedrijven en huishoudens samen bijna 3,1 miljard euro uitgegeven aan middelbaar beroepsonderwijs. 

NB: Het ministerie van OCW bekostigt opleidingen in de sectoren Zorg, Techniek en Economie. Het groene onderwijs (Landbouw en natuurlijke omgeving) wordt tot en met 2017 door het ministerie van EZK bekostigd. Vanaf 2018 wordt het groen onderwijs door het ministerie van OCW bekostigd. Naast de Rijksoverheid besteden ook bedrijven en huishoudens geld aan het mbo.