Uitgaven middelbaar beroepsonderwijs

U vindt hier een overzicht van de totale uitgaven aan het mbo. Deze zijn onderverdeeld in uitgaven door de overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland. Daarnaast worden de uitgaven van OCW aan het mbo in een aparte grafiek getoond. 

Uitgaven OCW

De financiering van OCW gaat voor een groot deel direct naar de ROC's en vakinstellingen, maar voor een kleiner deel ook naar onder andere gemeenten, SBB en leerbedrijven. Leerbedrijven ontvangen sinds 2014 een subsidie via de Subsidieregeling praktijkleren.

Financiering van OCW aan het mbo loopt direct naar de ROC's en deelnemers, maar ook via gemeenten en leerbedrijven.Deelnemers gebruiken dit geld voor studiemateriaal en levensonbderhoud.
Gemeenten zijn niet verplicht educatie bij ROC's in te kopen maar kunnen ook kiezen voor andere aanbieders.