Totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan mbo-instellingen of voor het (laten) volgen van middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan de mbo-instellingen beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan mbo-instellingen per student.

Totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs

Totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs Per economische sector, mld euro
PeriodeOverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20002,70,40,80,1
20053,60,71,10,1
20104,80,71,50,1
20154,90,71,60
20185,70,220
20195,60,62,20
2020*5,40,72,40

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nemen bedrijven en huishoudens in 2020 36% van de uitgaven voor hun rekening. Bedrijven geven geld uit aan de begeleiding van stagiairs en mbo'ers in een leerwerktraject. Daarnaast betalen ze voor opleidingen van werknemers aan particuliere onderwijsinstellingen. Huishoudens met kinderen die een mbo-opleiding volgen, hebben uitgaven voor lesgelden, leermiddelen en schoolactiviteiten. In 2020 hebben bedrijven en huishoudens samen bijna 3,1 miljard euro uitgegeven aan middelbaar beroepsonderwijs. Het grootste deel van de uitgaven aan mbo wordt echter door de overheid gedaan, 64% in 2020. De overheid bekostigt de mbo-instellingen en geeft studiefinanciering aan mbo-studentens. Bedrijven worden bovendien met een subsidie gedeeltelijk gecompenseerd voor de kosten van het begeleiden van stagiairs en mbo'ers in een leerwerktraject. In 2018 heeft het ministerie van OCW 870 miljoen euro in totaal vooruitbetaald aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart van 2019, 2020 en 2021. Hierdoor zijn de overheidsuitgaven in 2018 een stuk hoger dan in andere jaren en wordt de ontwikkeling van de overheidsuitgaven vertekend.

CBS Brontabel als csv (196 bytes)

Ontwikkeling totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs

Ontwikkeling totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
PeriodeLopende prijzenPrijspeil 2000
200044
20014,34,1
20024,64,2
20034,94,5
20045,24,7
20055,54,8
20066,15,2
20076,15,1
20086,55,3
20096,85,5
20107,15,7
20117,25,8
20127,15,7
201375,5
20147,15,6
20157,25,6
20167,15,5
20177,55,7
20187,95,9
20198,46,1
2020*8,46

Aan het middelbaar beroepsonderwijs is in 2020 in totaal 8,4 miljard euro uitgegeven. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2020 94 miljoen euro lager dan in 2019. 

CBS Brontabel als csv (327 bytes)

Uitgaven aan mbo-instellingen

Uitgaven aan mbo-instellingen Mld euro
PeriodeTotale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20003,3
20013,6
20023,9
20034,2
20044,4
20054,7
20065,1
20075,3
20085,6
20095,9
20106,1
20116,1
20126,2
20136
20145,9
20156,3
20166,2
20176,5
20186,9
20197,2
2020*7,5

De uitgaven in het mbo zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2020 zijn deze uitgaven 251 miljoen euro hoger dan in 2019. Dit komt vooral doordat bedrijven in 2020 meer hebben uitgegeven aan beroepspraktijkvorming (begeleiding van leerlingen in een leerwerkplek of stage). 

CBS Brontabel als csv (260 bytes)
Uitgaven aan mbo-instellingen per student Euro
PeriodeUitgaven aan onderwijsinstellingen per deelnemer
20006661
20017064
20027618
20038041
20048128
20058482
20069122
20079480
20089939
200910449
201010703
201110761
201210815
201310848
201410947
201511822
201611603
201712085
201812888
201913231
2020*13568

De uitgaven aan mbo-instellingen per deelnemer zijn in 2020 gestegen tot 13.568 euro. 

CBS Brontabel als csv (302 bytes)