Instellingen middelbaar beroepsonderwijs

Voor de ROC's (regionale opleidingscentra) vindt u verschillende kengetallen, zoals hoeveel mbo-instellingen er zijn en het aantal mbo-studenten per instelling. Daarnaast worden diverse instellingskenmerken in kaart gebracht, zoals de financiële positie van mbo-instellingen, de prestaties van mbo-scholen en de studiewaarde per mbo-instelling.

Oordeel Inspectie van het Onderwijs

Instellingen in het mbo zijn de afgelopen jaren in afnemende mate als (zeer) zwak beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.