Instellingen middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn verschillende kengetallen voor de ROC's (regionale opleidingscentra), zoals hoeveel er zijn en van welke omvang en diverse instellingskenmerken zoals de financiële positie. Daarnaast is er informatie over de kwaliteit van opleidingen in het mbo, beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. 

Oordeel Inspectie van het Onderwijs

Instellingen in het mbo zijn de afgelopen jaren in afnemende mate als (zeer) zwak beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.