Prestaties van scholen

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit. Het oordeel van de Inspectie wordt sinds schooljaar 2017/2018 uitgedrukt in goed, voldoende, onvoldoende en zeer zwak. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast.

Zeer zwakke mbo-opleidingen

Zeer zwakke mbo-opleidingen Aantal bekostigde mbo-opleidingen met zeer zwak als oordeel Inspectie
PeriodeZeer zwak
201517
20169
20178
20196
20203

Een zeer klein deel van de opleidingen in het mbo wordt als zeer zwak beoordeeld door de Inspectie. Het aantal zeer zwakke opleidingen op 1 januari 2020 is 3. Bij deze opleidingen is zowel het studiesucces als het didactisch handelen, de beroepspraktijkvorming of de veiligheid onvoldoende.

De gegevens in de grafiek bestrijken de periode 2015-2020. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'Download deze grafiek'. 

Door wisseling in de manier van toezichthouden zijn de gegevens in meerjarig perspectief zijn niet meer zomaar te vergelijken.

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (96 bytes)