Rainbow Europe Ranking

De rechten van lhbti personen zijn niet in alle landen even goed beschermd. Ook in ontwikkelde en vooruitstrevende landen kan er nog ruimte zijn voor verbetering. In sommige landen staan mensenrechten meer onder druk dan in andere. De Europese tak van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association (ILGA-Europe) heeft voor 49 Europese landen een index berekend die aangeeft hoe het ervoor staat met de rechten van lhbti personen.

De Rainbow Europe Ranking laat op een schaal van 0 tot 100 zien hoe 49 Europese landen scoren op rechten voor lhbti personen. Deze score is samengesteld uit zeven indicatoren (gelijkheid en non-discriminatie, familie, wettelijke geslachtserkenning, haatmisdrijven en haatspraak, lichamelijke integriteit van intersekse personen, beweegruimte voor het maatschappelijk middenveld, en situatie rondom asielaanvragen). Een score van 0 staat voor zware schending van mensenrechten, een score van 100 betekent dat mensenrechten helemaal gerespecteerd worden (volledige gelijkheid).

Score op lhbti-rechten van Europese landen, 2022

Score op lhbti-rechten van Europese landen, 2022 procenten
Land en positieAlgemene score
1. Malta82,29
2. België76,37
3. Denemarken75,54
4. Spanje74,1
5. IJsland70,62
14. Nederland55,99
45. Belarus12,06
46. Rusland8,45
47. Armenië8,41
48. Turkije4
49. Azerbeidzjan2,41

Van de 49 landen staat Nederland op de 14e plaats met een score van 56 procent. Bovenaan staan Malta (82 procent), België en Denemarken (beide 76 procent). De drie landen waarin de rechten van lhbti personen het slechtst beschermd zijn, zijn Armenië (8 procent), Turkije (4 procent) en Azerbeidzjan (2 procent). Op de zeven deelindicatoren scoort Nederland als volgt: gelijkheid en non-discriminatie (71 procent), familie (86 procent), haatmisdrijven en haatspraak (13 procent), wettelijke geslachtserkenning (50 procent), lichamelijke integriteit van intersekse personen (0 procent), beweegruimte voor het maatschappelijk middenveld (100 procent), en asiel (50 procent).

Van de 49 landen uit de Rainbow Europe Ranking zijn alleen de vijf hoogst scorende landen, Nederland en de vijf laagst scorende landen weergegeven in de grafiek.

Brontabel als csv (236 bytes)