Verscheidenheid en Pluriformiteit

  • Verscheidenheid in het cultuurbestel betekent een brede variĆ«teit van cultuurvoorzieningen, met of zonder gerichte overheidssubsidie. Ondersteuning van het Rijk is bedoeld om erfgoed te beschermen en aanbod te verzekeren van voldoende omvang en kwaliteit.
  • Verscheidenheid in het mediabeleid hebben tot doel om een evenwichtig beeld te geven van de samenleving en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen. De nadruk van het rijksbeleid ligt daarbij op genres en functies die, vanwege kostenoverwegingen of gebrek aan omvang, niet voldoende in de markt tot stand komen (bijvoorbeeld vanwege grootschaligheid of het experimentele karakter).
  • Op mediaterrein betekent dit onder andere dat het Rijk aandacht besteedt aan de concurrentiepositie van de Nederlandse film en ander Nederlands informatief, cultureel en educatief media-aanbod.
  • Daarnaast werkt de overheid aan de landelijke herpositionering van de openbare bibliotheek als centrale publieke infrastructuur voor de kennissamenleving.

Meer weten over verscheidenheid en pluriformiteit? Zie:

  • Aantal gesubsidieerde instellingen