Mediabestel

Het medialandschap wordt gekenmerkt door een grote toename in de hoeveelheid media-aanbod dat voor het publiek beschikbaar is en sterke veranderingen in het mediagebruik. 

In de Mediawet is vastgelegd dat het Rijk verantwoordelijk is voor een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod dat toegankelijk en betaalbaar is voor alle lagen van de bevolking. Het publieke mediabestel speelt daarin een belangrijke rol, als leverancier van aanbod dat kwalitatief hoogstaand is, onafhankelijk gemaakt is en veelal een uitgesproken Nederlandse signatuur heeft. Het Commissariaat voor de Media oefent toezicht uit op de naleving van de Mediawet.