Kengetallen en cijfers NPO

De rijksoverheid waarborgt een onafhankelijk, kwalitatief, pluriform en toegankelijk media-aanbod. De Nederlandse Publiek Omroep (NPO) speelt daarbij een belangrijke rol.

Jaarlijks laat de NPO door een onafhankelijk onderzoeksbureau verschillende gegevens monitoren, waaronder bereik, waardering en diversiteit. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de jaarlijkse Terugblik van de NPO:

Terugblik - Over NPO

Via onderstaande link naar NPO in Cijfers zijn daarnaast het concessiebeleidsplan 2022-2026 en de jaarlijkse begroting en jaarverslag van de NPO te vinden:

NPO in Cijfers - NPO Maatschappelijke Waarde