Aandeel mbo docenten en instructeurs dat in de eerste drie werkjaren weer uitstroomt

Deze indicator geeft een beeld van hoe aantrekkelijk docenten en instructeurs werken in het mbo vinden en of dat zo blijft.

De grafiek toont het aandeel docenten en instructeurs dat binnen drie jaar na de start in het mbo niet meer werkzaam is als leraar of instructeur in het mbo.

Aandeel startende mbo-docenten en instructeurs dat binnen 3 jaar na instroom stopt

Aandeel startende mbo-docenten en instructeurs dat binnen 3 jaar na instroom stopt procenten
InstroomjaarDocentenInstructeurs
201529%35%
201632%31%
201729%30%
201828%35%
201929%29%

In de grafiek is te zien welk percentage startende mbo-docenten en instructeurs uit een bepaald instroomcohort binnen 3 jaar niet meer werkzaam zijn als leraar of instructeur in het mbo. Het jaar in de grafiek geeft het instroomcohort weer. Van de docenten en instructeurs die in 2019 in het mbo zijn gestart, is 29% binnen 3 jaar weer gestopt. Bij docenten schommelde dit aandeel in de afgelopen jaren rond de 30% en bij instructeurs tussen de 30% en 35%.

Brontabel als csv (109 bytes)