Inschaling mbo-docenten

De indicator geeft een beeld van de inschaling van de mbo-docenten en de ontwikkeling daarin.

Voldoende carrièreperspectief is van belang om werken in het mbo aantrekkelijk te houden. Inschaling hangt daarmee samen. De grafiek toont het aandeel docenten per schaal. Omdat inschaling min of meer samenhangt met leeftijd, is het belangrijk om de ontwikkelingen ook per leeftijdscategorie uit te splitsen.

In de functiemix-database meer informatie te vinden over de inschaling van docenten.

Inschaling mbo-docenten

Inschaling mbo-docenten procenten
Jaar en leeftijdLBLCLDLEOverig
2020, jonger dan 30 jaar90,73%8,29%0,51%0,00%0,47%
2021, jonger dan 30 jaar90,71%8,38%0,44%0,00%0,47%
2022, jonger dan 30 jaar88,90%10,66%0,41%0,00%0,04%
2020, 30 tot 40 jaar68,23%28,41%3,01%0,12%0,23%
2021, 30 tot 40 jaar67,96%29,05%2,70%0,12%0,17%
2022, 30 tot 40 jaar63,34%33,31%3,17%0,14%0,03%
2020, 40 tpt 50 jaar53,83%41,12%4,45%0,29%0,31%
2021, 40 tpt 50 jaar55,37%39,78%4,27%0,30%0,28%
2022, 40 tpt 50 jaar53,09%41,85%4,44%0,60%0,02%
2020, 50 tot 60 jaar41,88%52,20%5,58%0,26%0,07%
2021, 50 tot 60 jaar43,97%50,38%5,21%0,30%0,13%
2022, 50 tot 60 jaar42,55%51,54%5,45%0,42%0,05%
2020, ouder dan 60 jaar28,44%62,69%8,23%0,40%0,24%
2021, ouder dan 60 jaar29,86%62,12%7,47%0,36%0,18%
2022, ouder dan 60 jaar29,83%62,74%6,96%0,34%0,13%
2020, totaal52,86%41,94%4,73%0,24%0,23%
2021, totaal54,69%40,57%4,29%0,24%0,22%
2022, totaal52,62%42,59%4,40%0,34%0,05%

In de grafiek is te zien dat het totale aandeel docenten in een LC- of een LD-schaal schommelt rond de 46%. Voor de leeftijdscategorieën tot 50 jaar is in de periode tussen 2020 en 2022 een lichte toename te zien in het aandeel docenten met een LC- of een LD-schaal. Bij de hogere leeftijdscategorieën is dit aandeel licht afgenomen.

Brontabel als csv (1.007 bytes)