Uitstroom in de lerarenopleidingen (Pabo, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid)

De indicator laat zien hoeveel onderwijsdiploma’s er behaald zijn, uitgesplitst naar soort hoger onderwijs (hbo, wo) graad/ onderwijsbevoegdheid (primair onderwijs, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid).

Diploma’s lerarenopleidingen – naar soort ho en bevoegdheid

Diploma’s lerarenopleidingen – naar soort ho en bevoegdheid In aantallen x1000
Jaarwo eerstegraads (ULO)hbo eerstegraadshbo primair onderwijs (pabo)hbo tweedegraadswo primair onderwijs (PWPO)
20100,81,94,82,70
201111,94,73,20
20120,91,64,32,60
20130,91,742,80
20140,91,742,90
20150,91,73,63,10
20160,81,73,73,30
20170,81,73,83,40
20180,71,73,43,20
20190,71,73,63,20,008
20200,71,83,63,40,013
20210,61,63,72,90,008

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal behaalde diploma’s voor de verschillende lerarenopleidingen

  • hbo primair onderwijs, pabo (voor po) 
  • wo primair onderwijs (voor po, niet te verwarren met Academische pabo, deze valt onder de pabo) 
  • hbo lerarenopleiding voor tweedegraads leraar (voor vo en mbo) 
  • hbo lerarenopleiding voor eerstegraads leraar (vo, mbo) 
  • ulo: Universitaire lerarenopleiding voor eerstegraads leraren (vo, mbo)
Brontabel als csv (416 bytes)