Tevredenheid onder pas afgestudeerden over de opleiding

Beginnende leraren hebben voordeel bij een opleiding waarmee zij goed beslagen ten ijs komen. Daarom wordt aan beginnende leraren gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun opleiding.

In de grafiek is zichtbaar hoe tevreden startende leraren zijn over hun opleiding.

Tevredenheid met de gevolgde lerarenopleiding, naar type en peiljaar (loopbaanmonitor)

Tevredenheid met de gevolgde lerarenopleiding, naar type en peiljaar (loopbaanmonitor) Percentage
Type opleiding(zeer) tevredenneutraal(zeer) ontevreden
pabo 202268%20%12%
pabo 202167%20%13%
pabo 202068%21%11%
pabo 201967%24%9%
pabo 201869%20%11%
pabo 201770%21%9%
2e graads 202276%17%7%
2e graads 202177%14%9%
2e graads 202077%14%9%
2e graads 201973%16%10%
2e graads 201877%15%8%
2e graads 201772%17%11%
ulo 202272%17%10%
ulo 202165%19%16%
ulo 202070%18%13%
ulo 201967%17%17%
ulo 201864%23%13%
ulo 201755%23%22%

De grafiek laat zien welk percentage recent afgestudeerde leraren (zeer) tevreden is over de opleiding, of juist neutraal of ontevreden.

Brontabel als csv (491 bytes)