Percentage leerlingen in po en vo naar LHBT (2022) dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in de figuur gaan over metingen in voorjaar 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage lhbt-leerlingen en niet-lhbt-leerlingen in po dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek

Percentage lhbt-leerlingen en niet-lhbt-leerlingen in po dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek Percentage in 2022
Soort geweld2022, Niet LHBT2022, LHBT
verbaal geweld19%31%
materieel geweld3%8%
psychisch of sociaal geweld12%24%
fysiek geweld12%21%

Lhbt-leerlingen in het po maakten alle vormen van incidenten (verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek) vaker mee dan niet-lhbt-leerlingen.

Brontabel als csv (152 bytes)

Percentage lhbt-leerlingen en niet-lhbt-leerlingen in vo dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek

Percentage lhbt-leerlingen en niet-lhbt-leerlingen in vo dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek Percentage in 2022
Soort geweld2021, Niet LHBT2021, LHBT2022, Niet LHBT2022, LHBT
verbaal geweld23%30%30%36%
materieel geweld5%9%9%11%
psychisch of sociaal geweld11%18%15%24%
fysiek geweld6%10%10%13%

Lhbt-leerlingen in het vo maakten alle vormen van incidenten (verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek) vaker mee dan niet-lhbt-leerlingen.

Brontabel als csv (209 bytes)

Percentage lhbt-personeel en niet-lhbt-personeel in po dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek

Percentage lhbt-personeel en niet-lhbt-personeel in po dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek Percentage in 2022
Soort geweld2021, Niet LHBT2021, LHBT2022, Niet LHBT2022, LHBT
verbaal geweld10%20%17%18%
materieel geweld3%0%5%10%
fysiek geweld2%0%3%3%

Lhbt-personeel in het po maakte bijna alle vormen van incidenten (verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek) vaker mee dan niet-lhbt-personeel.

Brontabel als csv (161 bytes)

Percentage lhbt-personeel en niet-lhbt-personeel in vo dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek

Percentage lhbt-personeel en niet-lhbt-personeel in vo dat aangeeft een incident meegemaakt te hebben: verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek Percentage in 2022
Soort geweld2021, Niet LHBT2021, LHBT2022, Niet LHBT2022, LHBT
verbaal geweld22%27%28%29%
materieel geweld7%4%7%7%
fysiek geweld1%0%1%2%

Lhbt-personeel in het vo maakte bijna alle vormen van incidenten (verbaal, materieel, psychisch/sociaal en fysiek) vaker mee dan niet-lhbt-personeel.

Brontabel als csv (160 bytes)