Percentage leerlingen en personeel dat zich veilig voelt op of rond school

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken. 

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur gaan over metingen in voorjaar 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage dat zich veilig voelt op of rond school: leerlingen en personeel

Percentage dat zich veilig voelt op of rond school: leerlingen en personeel Percentage in jaren 2021 en 2022
PeriodeLeerlingen poLeerlingen voPersoneel poPersoneel vo
202198%98%96%96%
202297%97%96%95%

Een heel ruime meerderheid (95 à 98%) van de leerlingen van de leerlingen en het personeel in het funderend onderwijs voelt zich (heel) veilig op school. Er zijn weinig belangrijke verschillen vergeleken met voorgaand schooljaar. Personeel in het vo voelt zich iets minder vaak veilig dan personeel in het po.

Leerlingen

In het schooljaar 2020-2021 voelde 98% van de leerlingen in het po en het vo zich veilig. In het schooljaar 2021-2022 voelde 97% van de leerlingen in het funderend onderwijs zich veilig.

Personeel

In het schooljaar 2020-2021 voelde 96% van het personeel in po en in het vo zich veilig. In het schooljaar 2021-2022 voelde 96% van het personeel in het po zich veilig. In het vo was dit in dat jaar 95%.

Brontabel als csv (110 bytes)