Percentage dat aangeeft gediscrimineerd te zijn: leerlingen en personeel

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur hebben betrekking op metingen in voorjaar 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage dat eenmaal per maand/soms of vaker is gediscrimineerd: leerlingen en personeel

Percentage dat eenmaal per maand/soms of vaker is gediscrimineerd: leerlingen en personeel Percentage in jaren 2021 en 2022
PeriodeLeerlingen poLeerlingen voPersoneel poPersoneel vo
20219%4%0%1%
202210%5%1%3%

Er is, over vrijwel de gehele linie, sprake van een heel lichte toename sinds 2021 van het aantal mensen in het funderend onderwijs dat aangeeft gediscrimineerd te zijn.

Leerlingen

In het po geeft in de jaren 2021 en 2022 9 à 10% van de leerlingen aan gediscrimineerd te zijn. In het vo is dat de helft minder, 4 à 5%.

Personeel

Onder personeel geven minder mensen aan gediscrimineerd te worden. Daar gaat het om enkele procenten (tot 3% in het vo in 2022). 
 

Brontabel als csv (103 bytes)