Percentage leerlingen en personeel dat aangeeft te worden gepest

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken. Als werkgever heeft het bevoegd gezag ook voor het personeel de taak te zorgen voor een werkomgeving waarin ongewenste omgangsvormen, waaronder pesten, wordt tegen gegaan.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur gaan over metingen in voorjaar 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Wordt u gepest (vraagstelling varieert tussen de groepen): leerlingen en personeel

Wordt u gepest (vraagstelling varieert tussen de groepen): leerlingen en personeel Percentage in jaren 2016, 2018, 2021 en 2022
´╗┐PeriodeLeerlingen poLeerlingen voPersoneel poPersoneel vo
202114%6%1%2%
202217%9%1%3%

Leerlingen

Het percentage leerlingen in het po dat aangeeft gepest te worden is, na een daling tussen 2016 en 2018, gestegen. Waar in 2018 12% aangaf gepest te worden, is dat in 2021 14% en in 2022 17%.
Het percentage leerlingen in het vo dat aangeeft gepest te worden is na een daling, van 10% naar 5% tussen 2016 en 2018, weer gestegen. In 2021 gaf 6% van de leerlingen aan gepest te worden, een jaar later in 2022 is dat 9%.

Personeel

Het percentage van het personeel dat aangeeft gepest te worden in het po en vo is in verhouding stabiel (2 à 4%). Het aandeel is in beide sectoren bijna gelijk.

Brontabel als csv (104 bytes)